ComeuntoChrist.org Świat

Pomoc humanitarna

Dlaczego pomagamy

Ludzie lubią opowiadać o tym, że potrzebują „odnaleźć” siebie. To oznacza najczęściej, że są nieszczęśliwi, brak im celu i są skupieni przede wszystkim na sobie. Co ciekawe, Chrystus powiedział, że znajdujemy siebie, gdy siebie tracimy: „Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją” (Ew. Marka 8:35). Zatracenie się w niesieniu pomocy innym jest wspaniałym sposobem, by siebie odnaleźć. To przybliża nas do tego, jakim człowiekiem był Jezus. On uczył, że miłość do Boga jest najważniejszym przykazaniem, a miłość bliźniego jest zaraz po nim. Poprzez pomaganie innym okazujemy miłość Bogu. I okazujemy też miłość tym, którym pomagamy. Niesienie pomocy innym daje szczęście, którego nie jest w stanie dać zajmowanie się samym sobą. Ma miejsce w sprawach wielkich i drobnych, społecznie i prywatnie, względem znajomych i nieznajomych.

Nawet niepozorne rzeczy, takie jak pomoc w ogrodzie, przytrzymanie drzwi, mogą nieco uprościć czyjeś życie — i wnieść nieco szczęścia w nasze własne. Nie musisz szukać takich sposobności daleko. Naśladowanie przykładu Chrystusa jest piękne, bo nie wymaga oceny, komu, kiedy i jak pomagać — po prostu mamy pomagać. Możemy działać zgodnie z planem lub działać spontanicznie, możemy pomóc znajomemu lub obcej osobie. Służba chrześcijanina nie szuka rozgłosu ani zapłaty i wypływa z miłości.

W jaki sposób pomagamy

Poza małymi aktami pomocy innym mormoni zapewniają w świecie pomoc zakrojoną na wielką skalę. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazał ponad miliard dolarów w gotówce i dobrach materialnych do 167 różnych krajów potrzebujących pomocy humanitarnej, od kiedy zaczęto prowadzić rejestry datków w 1985 roku. Po trzęsieniu ziemi, które w lutym 2010 roku dotknęło Chile, Kościół zorganizował lotniczą dostawę między innymi namiotów, tkanin wodoodpornych i pieluch. W styczniu tego samego roku Kościół wysłał dwa samoloty na Haiti, po katastroficznym trzęsieniu ziemi. Każdy samolot leciał z ponad 40 tysiącami kilogramów jedzenia i środków pierwszej pomocy. Organizacja kościelna na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym pozwala w szybkim czasie zorganizować pomoc — jedzenie, potrzebne środki i ludzie mogą przybyć na czas.

Kościół nie omija ludzi dotkniętych nieszczęściem z uwagi na ich przynależność religijną, etniczną czy narodową. Dajemy nadzieję i środki, które przełamują chorobę, ubóstwo i rozpacz. To część planu Boga, byśmy nosili brzemiona jedni drugich i byli Jego reprezentantami na ziemi. Kościelny program pomocy wzajemnej dociera do ludzi także lokalnie, oferując doraźną pomoc w postaci żywności, ubrania i doradztwa zawodowego. Beneficjenci mają możliwość odpracować otrzymaną pomoc.


Odpowiedź w nagłych wypadkach

Każdego roku miliony mężczyzn, kobiet i dzieci cierpi z powodu wojen, powodzi, trzęsień ziemi, tornado, huraganów i innych kataklizmów. W takich ekstremalnych okolicznościach szybka reakcja często decyduje o przeżyciu.

Mając tak przygotowane zasoby Kościół jest w stanie bezzwłocznie odpowiedzieć na wołanie o pomoc. Poza zaopatrzeniem w dobra materialne Kościół zapewnia też pomoc finansową i wolontariuszy.

Opieka medyczna nad reanimacją noworodków

Aż 10% nowonarodzonych dzieci ma problemy z oddychaniem i potrzebuje pomocy. Odpowiednie szkolenie i prosty sprzęt mogą zredukować liczbę śmierci noworodków spowodowanych zaburzeniem oddychania. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich działa w porozumieniu w organizacjami i ministerstwami zdrowia w krajach na całym świecie w celu ustalenia miejsc, gdzie takie szkolenia są najbardziej potrzebne. Kościół wysyła w takie miejsca lekarzy i pielęgniarki, którzy ochotniczo szkolą tamtejszy personel medyczny. Przeszkoleni pracownicy mogą szkolić kolejne osoby. Przeszkolono już ponad 80 tys. pracowników medycznych.

Odra

W 2001 roku powstała inicjatywa Zwalczajmy Odrę, której partnerami są Amerykański Czerwony Krzyż, Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych i Centra do Spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Stanach Zjednoczonych. Celem organizacji była redukcja międzynarodowej śmiertelności wywołanej odrą o 90% przed rokiem 2010 — wychodząc od liczby 873 tys. zmarłych na świecie w 1999 roku. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przyłączył się do tej inicjatywy w 2003 roku i każdego roku przekazywał na wsparcie kampanii milion dolarów. Kościół uczestniczył też w kampanii społecznej, która znacznie przyczynia się do sukcesu każdego przedsięwzięcia. Chwytliwa piosenka, skomponowana przez młodego mormona w czasie kampanii na rzecz walki z odrą na Madagaskarze, została przetłumaczona i była śpiewana w 28 językach w kilkudziesięciu stacjach radiowych, gdzie przeprowadzano podobne kampanie. Od 2004 do 2008 roku 59 569 członków Kościoła w 32 krajach wzięło udział w akcjach agitacyjnych i pracy punktów szczepień. Przed styczniem 2007 roku zanotowano 60% zmniejszenie śmiertelności wywołanej odrą.

Czysta woda

Ruch na rzecz czystej wody Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich stara się poprawić warunki zdrowotne społeczności lokalnych poprzez dostarczanie dostępu do odnawialnych źródeł czystej wody. W zależności od lokalnych potrzeb i warunków są to studnie (lub odwierty), zbiorniki z wodą i systemy doprowadzające, a także systemy oczyszczające wodę. Od 2002 roku Kościół pomógł 5 milionom ludzi w ponad 4500 społecznościach, zaopatrując ich w źródła czystej wody. Te projekty mają zapewnioną trwałość, bo lokalni przedstawiciele są zaangażowani w planowanie i rozwój urządzeń i większość prac wykonują sami. Przed wprowadzeniem projektu wybrani mieszkańcy przechodzą szkolenie w zakresie obsługi systemu.

Leczenie wad wzroku

Celem programu opieki nad wzrokiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest wsparcie służb okulistycznych docierających do najuboższych. Kościół dostarcza urządzenia, środki medyczne, zapewnia podstawowe szkolenia dotyczące sprzętu i wszelką pomoc lokalnym przedstawicielom i inicjatywom. Przy udziale okulistów-wolontariuszy Kościół pomógł personelowi lokalnej opieki medycznej i wsparł programy, z których skorzystało ponad 180 tys. osób od 2003 roku.

Wózki inwalidzkie

Aż 100 milionów ludzi na świecie potrzebuje wózków inwalidzkich, ale tylko jeden na 100 może sobie taki wózek kupić. Ludzie z ograniczoną mobilnością często zależą od rodziny i przyjaciół, którzy noszą ich z miejsca na miejsce. Prawdziwym wyzwaniem może być zwykłe wyjście z domu. Uczęszczanie do szkoły czy znalezienie pracy może stanowić marzenia nie do spełnienia. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich współdziała z lokalnymi organizacjami na rzecz pomocy niepełnosprawnym. Te organizacje dobierają beneficjentów, określają rodzaj potrzebnego sprzętu, nadzorują dalszą terapię i wsparcie. Kościół przekazuje wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, poduszki zabezpieczające i inne pomoce — często zakupione u miejscowych producentów. W razie potrzeby Kościół zapewnia organizacjom lokalnym zespoły terapeutów z dodatkowymi szkoleniami praktycznymi. Od 2001 roku Kościół rozprowadził 300 tys. wózków inwalidzkich w 101 krajach.

Jak ty możesz pomóc

Nasze programy pomocy humanitarnej opierają się na udziale zwykłych ludzi, którzy chcą ulżyć w cierpieniu świata. Nie ograniczamy naszej pomocy ze względu na różnice religijne, etniczne czy narodowość i przyjmiemy też każdą pomoc bez względu na te różnice. Przyjmiemy każdego, kto chce pomóc. W celu uzyskania informacji zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Pomocy Humanitarnej Świętych w Dniach Ostatnich pod numerem telefonu w USA: (801) 240-6060 lub pod adresem e-mail: lds-charities@ldschurch.org .