ComeuntoChrist.org Świat

Wzmacnianie rodzin

Według Bożego planu rodzina jest najważniejsza

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że jeśli ktoś wychował się w kochającej, dającej wsparcie rodzinie, otrzymał bonus na całe życie. Wielu ludzi odnosi sukces w życiu, mimo że dorastali w rodzinach dalekich od ideału. Jednak poczucie, że najgłębsze potrzeby są zaspokojone, że nasi rodzice kochają nas i uczą ważnych życiowo lekcji, sprawia, że codzienne problemy są łatwiejsze do pokonania. Jako osoba dorosła prawdopodobnie chciałbyś stworzyć szczęśliwy dom dla swojej rodziny.

To nie przypadek. Bóg daje nam rodzinę, byśmy mogli dorastać w szczęściu i bezpieczeństwie, byśmy mogli uczyć się kochać innych bezinteresownie, co jest kluczem do prawdziwej radości. Rodzina jest najlepszym środowiskiem, w którym możemy uczyć się kochać innych w sposób, w jaki Ojciec Niebieski kocha każdego z nas.

Kościół Boga istnieje po to, by rodziny mogły otrzymać wieczne błogosławieństwa. Wierzymy, że największym błogosławieństwem jest możliwość ponownego życia z Nim w Niebie wraz z naszymi rodzinami. Jesteśmy posłuszni woli naszego Ojca, bo dzięki temu otrzymujemy błogosławieństwa.

Wszyscy jesteśmy członkami Bożej rodziny

Gdy współwyznawcę w Kościele nazywamy siostrą lub bratem, naprawdę mamy na myśli więzy rodzinne. Wierzymy, że każdy z nas — także osoby spoza naszego Kościoła — jest dosłownie synem lub córką Niebieskiego Ojca (List do Hebrajczyków 12:9), a więc naszym niebiańskim bratem lub siostrą. Przed przyjściem na ziemię, gdy przebywaliśmy w wiecznej rodzinie, otaczała nas miłość i nauki naszego Niebieskiego Ojca. Zatem łączą nas więzy, które pochodzą spoza tego życia. Pomyśl o tym, czy traktowałbyś swego sąsiada lub współpracownika inaczej, gdybyś postrzegał go jako swego brata? W ten sam sposób świadomość tego, że twoja ziemska rodzina jest wieczna, może sprawić, że odniesiesz się do niej lepiej.

Rodziny liczą się najbardziej

Może jesteśmy jednymi z tych szczęśliwców, którzy dorastali w szczęśliwej, stabilnej rodzinie z dwójką kochających rodziców. Być może tak nie było, a dorastanie było trudne, pozbawione miłości i wsparcia, którego potrzebowaliśmy. Jako osoba dorosła prawdopodobnie chciałbyś stworzyć szczęśliwy dom dla swojej rodziny. Harmonijne życie w rodzinie nie zawsze jest proste, ale w przywróconym Kościele Boga, teraz i w wieczności małżeństwo i rodziny są traktowane jako najważniejsze jednostki społeczne.

Ludzie, którzy przeżyli jakąś katastrofę, nie powiedzą nigdy: „W czasie trzęsienia ziemi martwiłem się tylko o moje konto w banku”. Oni prawie zawsze mówią: „Cały czas myślałem tylko o żonie i dzieciach”. Nie powinniśmy czekać na katastrofę, by zrozumieć tę prawdę. Zbyt często pozwalamy jednak, by absorbowały nas pieniądze, które zarabiamy, pogoń za przyjemnością czy nawet potrzeby ludzi spoza rodziny. W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rodziny są najważniejsze.

Sposoby na szczęśliwą rodzinę

Rodzinne szczęście stanie się waszym udziałem najpewniej wtedy, gdy zbudujecie je na fundamencie nauk Jezusa. Oznacza to postawę pełną bezinteresowności, uczciwości, wierności, miłości i wielu innych przymiotów — nie zapominając o ciągłym wysiłku. Kochająca się i szczęśliwa rodzina nie jest dziełem przypadku.

Pomyśl o swoim dzieciństwie. Były dobre i złe chwile. Jakie były najszczęśliwsze momenty? Najprawdopodobniej — gdy czuliśmy się kochani. Gdy nasz tata rozpaczał, bo byliśmy chorzy. Gdy widzieliśmy naszych rodziców radosnych i uśmiechniętych i mogliśmy odczuć, jak bardzo się kochają. Kiedy „przybiliśmy piątkę” z siostrą, bo strzeliliśmy gola. Gdy stłukliśmy okno, a rodzice wybaczyli nam, zamiast na nas krzyczeć. Gdy podczas zamieci samochód ześlizgnął się z drogi i nasza rodzina musiała iść po pomoc kilka kilometrów. Trzymaliśmy się za ręce i śpiewaliśmy, by czas mijał szybciej. Nasza rodzina zakasała rękawy, by wyciągnąć ze śniegu kogoś innego. Nasza rodzina wytrwała na widowni podczas musicalu w liceum, chociaż my byliśmy odpowiedzialni tylko za kurtynę. Może nasza rodzina modliła się wspólnie, śpiewała i razem chodziła do kościoła. Możemy przywrócić te szczęśliwe czasy w naszej własnej rodzinie i małżeństwie. Jeśli rodzina z czasów naszej młodości nie miała wielu szczęśliwych momentów, chcemy to teraz zmienić.

Rodziny przygotowują nas do życia wiecznego

Pomyśl o rolach, które odgrywamy w naszych rodzinach lub o obowiązkach, które każdy z nas ma. Rodzic, współmałżonek czy rodzeństwo — nawet małe dzieci mają dużo do zrobienia. Wysiłek, który wkładamy we wzmacnianie własnej rodziny, jest najtrudniejszą i najważniejszą pracą do wykonania tutaj na ziemi. Harmonijne życie w domu i przedkładanie potrzeb innych nad nasze własne ma udoskonalający wpływ na nas samych. To nie przypadek, że te sprawy mogą być czasem wyczerpujące. Bóg chce poddawać nas próbom, bo wtedy wzrastamy i doskonalimy cechy, których nie nauczymy się w żaden inny sposób. Te umiejętności to na przykład cierpliwość i bezinteresowność. One upodabniają nas do Boga i przygotowują do życia z rodziną w wieczności.

Nie powinniśmy się zniechęcać. Bez względu na wysiłki, nasze małżeństwo i dom nie będą doskonałe. Ale jeśli budujemy je w oparciu o zasady dane nam przez Chrystusa, takie jak wiara, modlitwa, pokuta, przebaczenie, szacunek, miłość, współczucie, praca i zdrowa rekreacja, dom może stać się miejscem schronienia, pokoju i ogromnej radości.

Małżeństwa zawarte w niebie

Wiele osób myśli o małżeństwie zawartym w niebie jako o rzadkim przykładzie głębokiej miłości i pełnej zgody łączącej dwoje ludzi. Cieszymy się myślą, że wszystkie nasze małżeństwa zawierane są w niebie. Kiedy mężczyzna i kobieta wchodzą do świętej świątyni, by się pobrać, zawierają przymierze (obiecują sobie), że zostaną razem na zawsze, na ziemi i w niebie po śmierci, o ile będą wierni sobie nawzajem i wierni obietnicom względem Pana. Ceremonia małżeństwa w świątyni nie zawiera słów: „póki śmierć nas nie rozdzieli” lub „do czasu, gdy żyjemy”. Jeśli wypełniamy nasze obietnice, nasze dzieci także staną się częścią niebiańskiego przymierza — będą do nas zapieczętowane na zawsze.