ComeuntoChrist.org Świat

Uczenie się przez całe życie

Zdobywaj wiedzę

Jak wiele przedmiotów, które posiadamy, ma dożywotnią gwarancję? Być może zestaw noży, kuchenny stół lub skrzynka z narzędziami, jeśli uda nam się taką znaleźć. A ile z posiadanych przez nas przedmiotów ma gwarancję na wieczność? Józef Smith uczył: „Jakąkolwiek zasadę inteligencji osiągniemy w tym życiu, powstanie ona z nami podczas zmartwychwstania” . To, czego nauczymy się teraz, pozostanie z nami i przyniesie nam korzyści nawet po śmierci (Nauki i Przymierza 130:18). Bóg pragnie, by każdy z nas rozwijał swoją wiedzę, jak może — w szkole, w pracy i w czasie wolnym. Jeśli będziemy tak postępować, zdobyta wiedza będzie naszym sprzymierzeńcem w życiowych trudnościach, zbliży nas do Niego i przygotuje nas do życia po zmartwychwstaniu.

Znaczenie edukacji szkolnej i wiedzy duchowej

Wyobraź sobie, jak ograniczonym muzykiem byłaby ta skrzypaczka, gdyby uczyła się grać tylko jeden typ muzyki. Wzrastamy i rozwijamy się szybciej, gdy w parze z pogłębianiem wiedzy duchowej idzie rygorystyczna nauka i praca. Wzorem może być Jezus Chrystus, gdy chodził po ziemi — podpatrywał przyrodę i uczył się sztuki stolarskiej. Powinniśmy naśladować Jego przykład. Niech przybywa nam „mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” (Ew. Łukasza 2:52).

Mormoni starają się rozwijać wiedzę akademicką, jak również wiedzę duchową. Wiedza akademicka obejmuje zagadnienia wykładane w szkole — matematykę, nauki ścisłe, historię, literaturę, języki, muzykę itd. Wiedza duchowa to zagadnienia, które poznajemy, gdy studiujemy pisma święte, modlimy się i uczęszczamy do kościoła — zagadnienia, takie jak plan szczęścia Niebieskiego Ojca, ewangelia Jezusa Chrystusa czy umacnianie wiary. Każda z nich w swoim zakresie pomaga radzić sobie z osobistymi problemami.

W zgodzie z Bożym planem przychodzimy na ziemię, by uczyć się i doświadczać tych wszystkich wspaniałych i nowych dla nas rzeczy, które świat ma nam do zaoferowania. Musimy być dobrymi uczniami, by jak najlepiej wykorzystać nasz ziemski czas.

Wiedza akademicka i wiedza duchowa uzupełniają się. Bóg stworzył ziemię i rzeczy, które się na niej znajdują — studiowanie geologii, fizyki i biologii przybliża nas do Niego jako wielkiego Stwórcy. Pisarze i poeci czerpią z niebiańskiego natchnienia — czytanie ich dzieł pozwala nam wejrzeć w naturę naszych dusz i zrozumieć sens bycia człowiekiem. Bywa, że wysłuchanie muzyki pomaga nam odczuć Bożą miłość. Wiedza akademicka i duchowa wzbogacają się poprzez dialog. Obie potrzebują spostrzegawczości, pracy i praktyki. Zatem — chociaż wydaje nam się czasem, że wiedza akademicka stoi w sprzeczności z wiedzą duchową — zdobywanie prawdziwej wiedzy o Bogu i o świecie niesie lepsze zrozumienie obu aspektów wiedzy: akademickiego i duchowego.

Wykształcenie i umiejętność czytania i pisania

Umiejętność czytania i pisania jest niezbędna, by rozumieć sprawy Boga i sprawy świata. Musimy wiedzieć, co jest napisane w pismach świętych i innych dobrych książkach — im więcej wiemy, tym szybciej się rozwijamy, zarówno intelektualnie jak i duchowo. Tworzenie ośrodków nauki czytania i pisania jest jedną z wielu inicjatyw Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Stanach Zjednoczonych. Kościół wspomaga finansowo podobne inicjatywy w innych krajach.

Wykształcenie i umiejętność czytania umożliwią nam zdobycie wiedzy i mądrości. Będziemy mogli odróżniać prawdę od fałszu i podejmować dobre decyzje. Wykształcenie i umiejętność czytania i pisania to także klucze do osobistego rozwoju, przygotowanie do zawodu, silna rodzina, służba w Kościele i cenny wkład w życie społeczeństwa. Umiejętność czytania i możliwość ukończenia szkoły oznacza stanie się lepszym obywatelem, lepszym członkiem rodziny, lepszym pracownikiem i lepszym dzieckiem Boga. Prezydent Dieter F. Uchtdorf, członek Rady Prezydenta Kościoła, powiedział: „Zachęcajcie wasze rodziny […] do nauki i lepszego wykształcenia. Jeśli sformalizowane wykształcenie jest poza waszym zasięgiem, niech nie powstrzyma to was od zdobywania wszelkiej dostępnej wiedzy. W takiej sytuacji najlepsze książki mogą stać się, w pewnym sensie, waszym uniwersytetem — klasą, która jest zawsze otwarta i czeka na każdego”. Józef Smith uczył nas, że „zbawienie człowieka w niewiedzy jest niemożliwe” (Nauki i Przymierza 131:6). Jeśli wytrwale zdobywamy wiedzę, będziemy mogli zaoferować coś światu wokół nas i będziemy lepiej przygotowani na spotkanie z Ojcem w Niebie.

Nieustający Fundusz Edukacyjny

W 2001 roku ówczesny prorok Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Gordon B. Hinckley, ogłosił „śmiałą inicjatywę” pomocy młodym ludziom z krajów rozwijających się w zdobyciu wykształcenia, na które nie mogą sobie pozwolić. Nieustający Fundusz Edukacyjny (NFE) to program, który umożliwia mormonom bez środków materialnych pożyczkę na sfinansowanie szkolenia zawodowego lub edukacji na szczeblu akademickim. Mając takie wsparcie, mogą potem znaleźć dobrą pracę i wyjść wraz ze swoją rodziną z nizin społecznych. Gdy mają już ustaloną pozycję, spłacają pożyczkę na konto funduszu i inni mogą spożytkować pieniądze w ten sam sposób. „Wykształcenie to klucz do możliwości”, powiedział Prezydent Hinckley. W ciągu dziewięciu lat 40 tys. mężczyzn i kobiet w 40 krajach otrzymało pożyczkę. Program finansowany jest z datków mormonów i innych ludzi, którzy wspierają tę ideę.

Dowiedz się więcej o Nieustającym Funduszu Edukacyjnym

Seminaria i instytuty religii

Wierzymy, że zdobywanie wiedzy duchowej i świeckiej może i powinno następować jednocześnie, dlatego Kościół stworzył seminaria i instytuty religii w 142 krajach.

Seminarium to miejsce, w którym uczniowie szkół średnich — członkowie Kościoła i zainteresowani — mogą brać udział w lekcjach religii, odbywających się w dni robocze. Większość uczniów spotyka się na zajęciach porannych, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Instytuty religii prowadzą podobne programy dla osób w wieku 18-30 lat. Często odbywa się to jednocześnie z zajęciami na studiach. Lekcje instytutu religii poruszają różne tematy, na przykład: pisma święte, małżeństwo na wieczność, przygotowanie do misji i wiele innych. W ciągu roku na zajęcia seminarium i instytutu religii zapisuje się ponad 700 tys. kursantów.

Uczniowie i studenci muszą sprostać wysokim wymaganiom w szkołach i na uczelniach, ale wielu z nich odkrywa, że lekcje seminarium lub instytutu religii pomagają im radzić sobie z natłokiem obowiązków. Wierzymy, że duchowe aspekty wiary dodane do naszej edukacji — także tej świeckiej — rozszerzają nasz intelekt. „A jeżeli oko wasze będzie zwrócone tylko na […] [Bożą] chwałę, całe wasze ciała będą wypełnione światłem […] i [pojmiecie] wszystkie sprawy” (Nauki i Przymierza 88:67).