ComeuntoChrist.org Świat

W co wierzymy

Jesteśmy duchowymi dziećmi kochającego Ojca w Niebie, który przysłał nas tutaj na ziemię, abyśmy zdobywali wiedzę i rozwijali się. Jako mormoni jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Żyjemy, aby Mu służyć i nauczać Jego wiecznego planu, który został przygotowany dla każdego z nas.

W co wierzą mormoni
Jezus Chrystus