ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Pot fi soţul şi soţia împreună pentru totdeauna? Cred mormonii că familiile vor trăi împreună în cer?

Răspuns oficial

Relaţiile de familie pot dura pentru totdeauna – nu doar în această viaţă.

Aşa cum relaţiile de familie ne pot aduce unele dintre cele mai plăcute bucurii ale vieţii, pierderea unui membru iubit al familiei poate fi sursa celei mai profunde tristeţi.

Isus Hristos le-a dat ucenicilor Săi puterea de a pecetlui familii împreună pentru totdeauna când a spus: „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri" (Matei 16:19).

Moartea nu trebuie să însemne sfârşitul relaţiilor noastre cu cei pe care îi iubim şi îi preţuim. Domnul i-a revelat lui Joseph Smith că „aceeaşi sociabilitate care există între noi aici va exista printre noi acolo [în eternitate], numai că va fi însoţită de slava veşnică" (Doctrină şi legăminte 130:2).

Membrii familiei care acceptă ispăşirea lui Isus Hristos şi urmează exemplul Său pot fi împreună pentru totdeauna prin rânduielile sacre înfăptuite în templele sfinte ale lui Dumnezeu. Aceste rânduieli pecetluiesc un soţ şi o soţie pentru eternitate şi pe copii cu părinţii lor ca familie eternă. (Vezi „Familia: o declaraţie oficială către lume".)