ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce cred mormonii despre Duhul Sfânt? Cine este Duhul Sfânt?

Răspuns oficial

Duhul Sfânt este un membru al Dumnezeirii alături de Dumnezeu Tatăl şi de Fiul Lui, Isus Hristos. Duhul Sfânt este una în scop cu Tatăl şi cu Fiul, însă este un personaj distinct. Prin intermediul lui Joseph Smith, Domnul a revelat:

Duhul Sfânt nu are un trup din carne şi oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era aşa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi (Doctrină şi legăminte 130:22).

Misiunea specială a Duhului Sfânt este de a depune mărturie despre Tatăl şi despre Fiu, de a revela adevărul (Cartea lui Mormon, Moroni 10:4,5), de a ne alina (Ioan 14:26) şi de a ne sfinţi. El este un îndrumător şi un învăţător divin.