ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Conform Cărţii lui Mormon, este adevărat că Isus a apărut în America de Nord după ce a fost răstignit şi a înviat?

Răspuns oficial

Cartea lui Mormon relatează despre Isus Hristos înviat şi vizita pe care a făcut-o ucenicilor Săi credincioşi din vechea Americă. După vizita făcută ucenicilor Săi din Lume Veche, El S-a coborât din cer şi S-a arătat ucenicilor Săi din vechea Americă.

Cartea lui Mormon descrie cum, în timpul vizitei Sale, Isus Hristos i-a vindecat pe cei bolnavi, i-a învăţat Evanghelia, le-a binecuvântat copiii şi a chemat doisprezece ucenici pentru a organiza Biserica Sa pe meleagurile americane (3 Nefi 11:18; 3 Nefi 12:1-2).