ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

De ce este important să avem grijă de trupurile noastre? De ce sunt numite trupurile noastre în Biblie templele lui Dumnezeu?

Răspuns oficial

Omul este format din două părţi: un trup muritor şi un spirit nemuritor. Domnul numeşte trupul nostru „tabernacol" sau „templu", deoarece este locaşul temporar al spiritului nostru etern (vezi Cartea lui Mormon, Mosia 3:5; 1 Corinteni 3:16). Deoarece spiritul şi trupul constituie împreună sufletul omului (vezi Doctrină şi legăminte 88:15), lucrurile care influenţează spiritul influenţează şi trupul. Având grijă de trupurile noastre, facem ca „tabernacolele" noastre să fie un „locaş" potrivit pentru spiritele noastre. Pângărindu-ne trupurile cu droguri, tutun sau alimente nesănătoase spiritele noastre sunt, de asemenea, afectate.