ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

De ce este importantă autoritatea de a înfăptui botezul?

Răspuns oficial

De-a lungul timpului, Dumnezeu le-a oferit slujitorilor Săi, profeţii, autoritatea de a acţiona în numele Său. Această autoritate este numită preoţie. Isus Hristos le-a conferit preoţia, prin rânduire, primilor doisprezece apostoli ai Săi (vezi Ioan 15:16), iar aceştia au condus lucrarea Bisericii Sale după ce Isus S-a înălţat la cer. Însă, după ce apostolii au fost ucişi, preoţia a dispărut, treptat, de pe pământ.

În anul 1829, pentru a organiza Biserica lui Hristos, Joseph Smith a primit autoritatea preoţiei de la mesageri cereşti care au deţinut această autoritate în vechime, inclusiv de la profetul Ioan Botezătorul şi apostolii Petru, Iacov şi Ioan. În anul 1830, aceeaşi Biserică a lui Isus Hristos care a existat cu secole în urmă a fost organizată şi restaurată pe pământ.

Preoţia este împărţită în două părţi. Preoţia mai mică este numită Preoţia aaronică, denumită după Aaron din Vechiul Testament. Cuprinde autoritatea de a predica Evanghelia pocăinţei şi de a boteza. Preoţia mai mare este numită Preoţia lui Melhisedec, denumită după Melhisedec din Vechiul Testament. Cuprinde autoritatea de a prezida asupra Bisericii şi de a înfăptui toate rânduielile, inclusiv oferirea darului Duhului Sfânt.