ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

De ce înfăptuiesc mormonii botezuri pentru cei morţi?

Răspuns oficial

Însuşi Isus, deşi era fără de păcat, a fost botezat pentru a înfăptui toată dreptatea şi pentru a arăta calea pentru întreaga omenire (vezi Matei 3:13-17; 2 Nefi 31:5-12). Aşadar, botezul este esenţial pentru salvarea în împărăţia lui Dumnezeu. Din Noul Testament, aflăm că botezuri pentru cei morţi erau înfăptuite în timpul apostolului Pavel (vezi 1 Corinteni 15:29). Această practică a fost restaurată odată cu întemeierea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Profetul Joseph Smith a propovăduit prima dată despre rânduiala privind botezul pentru cei morţi în timpul unei cuvântări din cadrul unei ceremonii funerare, în luna august a anului 1840. El a citit mare parte din 1 Corinteni 15, inclusiv versetul 29, şi a anunţat că Domnul avea să le permită membrilor Bisericii să fie botezaţi pentru şi în folosul prietenilor şi rudelor proprii care au plecat din această viaţă. El le-a spus că „planul salvării a fost întocmit pentru a-i salva pe toţi cei care sunt dornici să se supună cerinţelor legii lui Dumnezeu" (Journal History of the Church, 15 aug. 1840).

Pentru că nu toţi cei care au trăit pe pământ au avut ocazia să fie botezaţi cu autoritatea corespunzătoare în timpul vieţii pe pământ, pot fi înfăptuite botezuri pentru şi în folosul celor morţi, ceea ce înseamnă că o persoană în viaţă poate fi botezată pentru şi în folosul uneia decedate. Botezurile pentru cei morţi sunt înfăptuite de membri ai Bisericii în temple din întreaga lume. Uneori, oamenii s-au întrebat dacă rămăşiţele omeneşti ale celor decedaţi sunt folosite în vreun fel în timpul acestui proces; răspunsul este: nu sunt. Cel care acţionează ca înlocuitor foloseşte doar numele persoanei decedate. Pentru a preveni înfăptuirea de mai multe ori, Biserica păstrează înregistrări cu numele persoanelor decedate care au fost botezate. Unii au înţeles greşit că, atunci când sunt înfăptuite botezuri pentru ce morţi, numele persoanelor decedate sunt adăugate în înregistrările Bisericii privind calitatea de membru. Acest lucru nu este adevărat.