ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce este Cartea lui Mormon?

Răspuns oficial

Cartea lui Mormon este o altă mărturie că Isus Hristos a trăit cu adevărat, că El a fost şi este Fiul lui Dumnezeu. Ea cuprinde scrierile unor profeţi din vechime. Unul dintre aceştia, Lehi, a trăit în Ierusalim în jurul anului 600 î.H. Dumnezeu i-a poruncit lui Lehi să conducă un grup mic de oameni către continentul american. Acolo, ei au devenit o mare civilizaţie.

Dumnezeu a continuat să cheme profeţi în rândul acestor oameni. Cartea lui Mormon este o colecţie a scrierilor profeţilor şi cronicarilor acestei civilizaţii. Ea este denumită după Mormon, care a fost unul dintre ultimii dintre aceşti profeţi din vechime.

Aceşti profeţi au ştiut despre planul Tatălui Ceresc pentru copiii Săi şi despre misiunea lui Isus Hristos. Ei au consemnat că Hristos S-a arătat, după învierea Sa, oamenilor din America, i-a învăţat Evanghelia Sa şi a întemeiat Biserica Sa printre ei. Cartea conţine învăţăturile lui Isus Hristos, depunând mărturie despre ispăşirea şi dragostea Sa. Ea sprijină şi confirmă Biblia.

Cartea lui Mormon se încheie cu măreaţa promisiune că cei care o citesc şi se roagă în mod sincer cu privire la ea pot să ştie, prin Duhul Sfânt, că este adevărată (Moroni 10:4).