ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Cine a fost Joseph Smith?

Răspuns oficial

Joseph Smith jr. s-a născut în anul 1805, în Sharon, ţinutul Windsor, Vermont, avându-i ca părinţi pe Joseph şi Lucy Mack Smith. El a avut 10 fraţi şi surori. Părinţii săi l-au învăţat să se roage, să citească Biblia şi să aibă credinţă în Dumnezeu. La vârsta de 14 ani, ca răspuns la rugăciunea lui puternică, Joseph I-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl şi pe Fiul Său, Isus Hristos în Prima sa Viziune. La vârsta de 17 ani, Joseph a început să primească vizita mesagerilor cereşti care l-au pregătit pentru rolul său în restaurarea Bisericii lui Isus Hristos pe pământ. El a fost un profet, asemenea lui Moise, Isaia şi altora din timpurile biblice. El a fost întărit de Dumnezeu pentru a-şi îndeplini misiunea asemenea lui Ieremia, care a spus: ,,«Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.» Dar Domnul mi-a zis: «Nu zice: „Sunt un copil", căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci»" (Ieremia 1:6-7).