ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce cred mormonii despre Isus Hristos? Cred mormonii că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?

Răspuns oficial

Isus Hristos este literalmente Fiul lui Dumnezeu. Naşterea, viaţa, moartea şi învierea Sa au împlinit numeroasele profeţii conţinute în scripturi despre venirea unui Salvator. El a fost Creatorul, El este Salvatorul nostru şi El va fi Judecătorul nostru (vezi Isaia 9:6, 53:3-7; Psalmii 22:16-18).

Sub îndrumarea Tatălui nostru Ceresc, Isus Hristos a creat pământul (Ioan 1:10; Evrei 1:2).

Când Isus a trăit pe pământ (în urmă cu aproximativ 2.000 de ani), El a trăit o viaţă perfectă. El a propovăduit prin cuvânt şi exemplu modul în care oamenii ar trebui să trăiască iubindu-L pe Dumnezeu şi iubindu-se unii pe ceilalţi.

Prin suferinţa Sa în Grădina Ghetsimani şi prin faptul că Şi-a dat viaţa pe cruce – cu alte cuvinte, înfăptuind ispăşirea – Isus Hristos ne salvează de păcatele noastre (1 Petru 2:21) dacă-L urmăm. Datorită ispăşirii, poţi fi iertat de păcatele tale dacă te pocăieşti în mod sincer (Cartea lui Mormon, Mosia 26:30).

Prin ispăşirea Sa, Isus Hristos ne-a salvat de la moarte. Pentru că El a biruit moartea, cu toţii vom primi darul învierii, ceea ce înseamnă că spiritul nostru va fi reunit pentru eternitate cu trupul nostru (Faptele apostolilor 24:15; 1 Corinteni 15:22). Când viaţa pe acest pământ se va fi terminat, Isus Hristos va fi Judecătorul Suprem (Faptele apostolilor 17:31; Ioan 5:21-22; Faptele apostolilor 10:42).