ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce predă mormonismul cu privire la botez?

Răspuns oficial

„Noi credem că, prin ispăşirea lui Hristos, toţi oamenii pot fi salvaţi supunându-se legilor şi rânduielilor Evangheliei" (Articolele de credinţă 1:3). Botezul cu apă este o rânduială esenţială pentru salvarea noastră. Fiind botezaţi, Îi arătăm lui Dumnezeu că suntem dornici să fim supuşi poruncilor Sale. Isus a stabilit exemplul pentru noi fiind botezat, deşi nu avea niciun păcat (vezi Mosia 18:8-10). Salvatorul i-a revelat profetului Joseph Smith modalitatea corespunzătoare de a boteza, spunând clar ca această rânduială trebuie îndeplinită de cineva care are autoritatea preoţiei şi că ea trebuie îndeplinită prin scufundare (vezi Doctrină şi legăminte 20:72-74).

Scufundarea este un simbol al morţii unei vieţi trăite în păcat de către o persoană şi al renaşterii la o viaţă spirituală, dedicată slujirii lui Dumnezeu şi copiilor Săi. Este, de asemenea, un simbol al morţii şi al învierii (vezi Romani 6:3-6). Copiii mici sunt mântuiţi prin mila lui Isus Hristos. Ei sunt „vii în Hristos" şi nu pot păcătui. Nu au nevoie de botez până când nu înţeleg deosebirea dintre bine si rău. Domnul a revelat despre copii faptul că trebuie botezaţi la vârsta de opt ani (vezi Cartea lui Mormon, Moroni 8:8-24; Doctrină şi legăminte 29:46-47, 68:27).