ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce cred mormonii cu privire la doctrina harului?

Răspuns oficial

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „De aceea voi sunteţi îndreptăţiţi de credinţă şi fapte, prin har…" (vezi TJS, Romani 4:16). Cartea lui Mormon ne învaţă: „Căci noi lucrăm cu sârguinţă ca să scriem, ca să-i convingem pe copiii noştri, precum şi pe fraţii noştri să creadă în Hristos şi să se împace cu Dumnezeu; căci noi ştim că, după ce am făcut tot posibilul, numai prin har suntem salvaţi" (2 Nefi 25:23). Cartea lui Mormon spune că „aceasta a fost tot ceea ce noi puteam face… să ne pocăim de toate păcatele noastre" (Alma 24:11). Lehi, un profet din Cartea lui Mormon, ne-a învăţat: „Nu este niciun trup care poate să locuiască în prezenţa lui Dumnezeu, decât prin meritele şi mila şi harul lui Mesia cel Sfânt" (2 Nefi 2:8).