ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce este mormonismul? SAU Ce cred mormonii?

Răspuns oficial

Când Isus Hristos a trăit pe pământ, El a organizat Biserica Sa pentru ca toţi oamenii să poată primi Evanghelia Sa şi să se întoarcă să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. După ce Isus Hristos a murit, a înviat şi S-a înălţat la cer, apostolii Săi au continuat să primească revelaţii de la El, prin intermediul Duhului Sfânt, cu privire la modul în care să conducă lucrarea Bisericii Sale. Totuşi, după ce ei au fost ucişi, membrii au schimbat învăţăturile Bisericii pe care El a întemeiat-o. Deşi au mai existat numeroşi oameni buni şi câteva adevăruri, această apostazie, sau rătăcire generală de la adevăr, a dus la dispariţia Bisericii de pe pământ (2 Tesaloniceni 2:1-3; Faptele apostolilor 20:29-30). Apostolul Petru a profeţit că Isus urma să restaureze Biserica Sa înainte de a Doua Sa Venire (Faptele apostolilor 3:19-21).

Isus Hristos a început să restaureze Biserica Sa pe pământ în plenitudinea ei prin intermediul profetului Joseph Smith, în anul 1820. Ea a devenit o Biserică mondială care are peste 13 milioane de membri. Are aceleaşi învăţături şi acelaşi mod fundamental de organizare precum Biserica întemeiată de Isus în vremurile Noului Testament.