ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

De ce membrilor Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă li se spune mormoni sau de ce Biserica este cunoscută sub numele de mormonism?

Răspuns oficial

În anul 1838, lui Joseph Smith i s-a spus într-o revelaţie că Biserica trebuie să se numească Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (Doctrină şi legăminte 115:4). De atunci înainte, Biserica a fost cunoscută sub acest nume. Gordon B. Hinckley, fost preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, a accentuat numele corect al Bisericii spunând:

„Noi credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Numele oficial al Bisericii este Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, iar El este figura centrală în toată preaslăvirea noastră.

Biserica poartă numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Numele oficial al acestei Biserici poată numele Lui.

În ce priveşte expresia «a Sfinţilor din Zilele din Urmă», membrii Bisericii creştine din vechime erau numiţi sfinţi (vezi Faptele apostolilor 9:32, Efeseni 2:19, Filipeni 1:1). Ei erau sfinţi din zilele de la început. Noi suntem sfinţi din zilele din urmă. Este foarte simplu.

Adesea, suntem numiţi mormoni. Aceasta este o poreclă care ni s-a dat deoarece credem că scriptura Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu, că este o carte care merge mână în mână cu Biblia, devenind o altă mărturie despre Isus Hristos.