ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Cum sunt femeile mormone? Cred mormonii în egalitatea dintre bărbaţi şi femei?

Răspuns oficial

Apostolul Pavel ne-a învăţat că „în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie" (1 Corinteni 11:11). În căsătorie, ca şi înaintea lui Dumnezeu, bărbatul şi femeia sunt la fel de importanţi.

Planul divin pentru taţi este de a veghea şi de a-şi învăţa familiile într-un spirit de dragoste şi neprihănire. Ei sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viaţa şi protejarea familiilor lor. Mamele sunt în primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor lor. În aceste responsabilităţi sacre, taţii şi mamele trebuie să se ajute unul pe celălalt ca parteneri egali. (Citate din „Familia: o declaraţie oficială către lume", care a fost scrisă de doisprezece apostoli din vremurile noastre prin intermediul inspiraţiei primite de la Domnul.)

Ambii părinţi trebuie să fie implicaţi în îngrijirea şi disciplinarea copiilor. Este important să cădem de acord în ceea ce priveşte ţelurile familiei şi să fim dispuşi să muncim alături de copiii noştri pentru a le îndeplini. Dacă părinţii nu sunt în armonie şi nu au respect reciproc, copiii pot deveni confuzi şi îşi pot pierde încrederea în părinţii lor. Ambii părinţi trebuie să fie uniţi şi foarte implicaţi în creşterea copiilor lor.