ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce cred mormonii despre familie?

Răspuns oficial

În „Familia: o declaraţie oficială către lume", sunt rezumate multe crezuri mormone despre familie. Unul dintre crezurile de bază ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este acela că relaţiile de familie pot dăinui pentru totdeauna – nu doar pentru această viaţă.

Aşa cum relaţiile de familie ne pot aduce unele dintre cele mai dulci bucurii ale vieţii, pierderea unui membru iubit al familiei poate fi sursa celei mai profunde tristeţi.

Dar moartea nu trebuie să însemne sfârşitul relaţiilor noastre cu cei pe care îi iubim şi îi preţuim. Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith că „aceeaşi sociabilitate care există între noi aici va exista printre noi acolo [în eternitate], numai că va fi însoţită de slava veşnică" (Doctrină şi legăminte 130:2).

Membrii familiei care acceptă ispăşirea lui Isus Hristos şi urmează exemplul Său pot fi împreună pentru totdeauna prin rânduielile sacre înfăptuite în templele sfinte ale lui Dumnezeu. Isus i-a dat lui Petru autoritatea de a face ca lucrurile să fie pecetluite pe pământ şi în cer (Matei 16:19). Aceeaşi putere de pecetluire a fost restaurată prin Joseph Smith. Mormonii cred că ei pot fi „pecetluiţi" sau uniţi prin această putere a Lui care îi ajută să trăiască împreună în eternitate.