ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce este ispăşirea lui Isus Hristos? De ce a fost necesar ca Isus Hristos să-Şi sacrifice viaţa?

Răspuns oficial

Este imposibil de descris în cuvinte însemnătatea deplină a ispăşirii, care este cel mai important şi cel mai transcendent eveniment din istoria lumii. Prin suferinţa Sa din Grădina Ghetsimani şi de pe cruce, Salvatorul a ispăşit pentru păcatele noastre. Aceasta este vestea bună pentru toţi oamenii!

Nu putem înţelege pe deplin modul în care Isus a suferit pentru păcatele noastre. Dar ştim că, în Grădina Ghetsimani, povara păcatelor noastre L-a făcut să sufere atât de mult încât a sângerat din fiecare por (Doctrină şi legăminte 19:16-17).

Mai târziu, în timp ce era atârnat pe cruce, Isus a simţit din nou povara păcatelor noastre în timp ce a suferit de bunăvoie o moarte dureroasă printr-una dintre cele mai crude metode cunoscute vreodată. În cartea Jesus the Christ, la pagina 462, este scris: „Se pare că, pe lângă suferinţa teribilă datorată răstignirii, agonia din Ghetsimani a revenit cu o intensitate dincolo de puterea umană de a o suporta. În cel mai dureros ceas, Hristosul aflat pe moarte era singur, cu adevărat îngrozitor de singur".

Salvatorul ne spune:

„Căci iată, Eu… am suferit aceste lucruri pentru toţi, pentru ca ei să nu sufere… la fel ca şi Mine" (Doctrină şi legăminte 19:16-17).

Ispăşind pentru păcatele noastre, Isus Hristos a făcut ceea ce numai El putea face. Pentru ca ispăşirea Lui să fie pe deplin eficientă în viaţa noastră personală, trebuie să avem credinţă în Hristos, să ne pocăim de păcatele noastre, să fim botezaţi şi confirmaţi de cineva care are autoritate, să primim darul Duhului Sfânt, să ne supunem poruncilor lui Dumnezeu, să primim rânduieli sacre şi să ne străduim să devenim asemenea Lui. Pe măsură ce facem aceste lucruri prin ispăşirea Sa, ne putem întoarce să trăim alături de El şi de Tatăl nostru Ceresc pentru totdeauna.