ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Practică mormonii poligamia?

Răspuns oficial

Preşedintele Gordon B. Hinckley, fost preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, a făcut, în anul 1998, următoarea afirmaţie despre poziţia Bisericii cu privire la căsătoria pluralistă:

„Această Biserică nu are nimic de-a face cu cei care practică poligamia. Ei nu sunt membri ai acestei Biserici… Dacă vreunul dintre membrii noştri este prins practicând căsătoria pluralistă, acesta este excomunicat, aceasta fiind cea mai gravă sancţiune pe care o poate impune Biserica. Nu numai că cei implicaţi încalcă în mod direct legea civilă, ei încalcă şi legea acestei Biserici".

În diferite perioade, Domnul a poruncit oamenilor Săi să practice căsătoria pluralistă. De exemplu, El le-a dat această poruncă lui Avraam, Isaac, Iacov, Moise, David şi Solomon (Doctrină şi legăminte 132:1). Alteori, Domnul a dat alte instrucţiuni. În Cartea lui Mormon, Domnul i-a spus profetului Iacov: „Căci să nu fie niciun om printre voi care să aibă mai mult decât o singură nevastă; şi să nu aibă nicio concubină… căci, dacă vreau, a spus Domnul oştirilor, să cresc seminţie pentru Mine, Eu voi porunci poporului Meu; altfel, ei vor trebui să asculte de aceste lucruri (Iacov 2:27-30).

În această dispensaţie, Domnul le-a poruncit unora dintre primii sfinţi să practice căsătoria pluralistă. Profetului Joseph Smith şi celor care i-au fost cei mai apropiaţi, inclusiv Brigham Young şi Heber C. Kimball, nu le-a fost uşor să accepte această poruncă, însă i s-au supus. Conducătorii Bisericii au reglementat această practică. Cei care o practicau trebuiau să fie autorizaţi să facă aceasta, iar căsătoriile trebuiau să fie înfăptuite prin puterea de pecetluire a preoţiei. În anul 1890, preşedintele Wilford Woodruff a primit o revelaţie prin care conducătorii Bisericii trebuiau să înceteze propovăduirea practicării căsătoriei pluraliste (Declaraţia oficială – 1).

Legea Domnului cu privire la căsătorie este monogamia, cu excepţia cazului în care El porunceşte altfel pentru a întemeia Casa lui Israel (vezi Encyclopedia of Mormonism, vol. 3, p. 1091-1095).