ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

De ce a fost nevoie de o restaurare a Evangheliei? Nu am avut mereu Biblia?

Răspuns oficial

O îndepărtare generală faţă de adevăr a avut loc după moartea apostolilor lui Hristos. Aceasta este numită apostazie (Amos 8:11-12; Faptele apostolilor 20:29-30; 2 Timotei 4:3).

Când Isus a trăit pe pământ, El a întemeiat Biserica Sa. După înălţarea Sa la cer, apostolii Săi au continuat lucrarea Sa sub îndrumarea Sa oferită prin intermediul revelaţiei şi având autoritatea preoţiei Sale.

După ce apostolii şi mulţi membri neprihăniţi ai Bisericii au fost ucişi iar alţi membrii s-au îndepărtat de adevăr, Domnul a luat autoritatea preoţiei şi Biserica Sa de pe pământ. Fără autoritatea preoţiei lui Dumnezeu, Biserica nu a mai funcţionat aşa cum Hristos a întemeiat-o. Rânduielile au fost schimbate şi multe adevăruri clare şi simple au fost pierdute. Deşi au rămas mulţi oameni buni şi o parte din adevăr, Biserica originală s-a pierdut.

Apostolii au profeţit despre lepădarea de credinţă sau apostazie. Un exemplu în acest sens este scrisoarea lui Pavel către tesaloniceni (2 Tesaloniceni 2:1-3).

Apostolul Petru a profeţit despre „[aşezarea] din nou a tuturor lucrurilor" înainte de a Doua Venire a lui Isus Hristos (Faptele apostolilor 3:19-21). Fiind pierdute din cauza apostaziei, Biserica lui Hristos şi autoritatea Sa aveau să fie restaurate pe pământ. Această restaurare avea să le dea din nou tuturor ocazia de a primi toate binecuvântările Evangheliei lui Isus Hristos.

Prima Viziune a lui Joseph Smith a marcat începutul restaurării Evangheliei lui Isus Hristos pe pământ. În anii care au urmat, Hristos a restaurat preoţia Sa şi a reorganizat Biserica Sa. El a continuat să le reveleze adevăruri profeţilor Săi şi să restaureze binecuvântările care fuseseră luate de pe pământ pentru o vreme.