ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ce cred mormonii despre Biblie? O consideră ei ca fiind o scriptură sfântă şi cuvântul lui Dumnezeu?

Răspuns oficial

Cele mai multe dintre scrierile noastre scripturale au venit prin apostoli şi profeţi. Prin intermediul apostolilor şi profeţilor, Dumnezeu le-a dat copiilor Săi scrieri sacre numite scripturi. Scripturile te pot ajuta să-L cunoşti pe Dumnezeu, să cunoşti dragostea Lui faţă de tine şi învăţăturile Sale. În lumea creştină, cea mai cunoscută colecţie de scripturi este Biblia sfântă. Pe lângă Biblie, sfinţii din zilele din urmă acceptă ca scripturi următoarele cărţi:

  • Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos, o cronică a legăturilor lui Dumnezeu cu locuitorii de pe meleagurile Americii din vechime (2000 î.H. – 400 d.H.);
  • Doctrină şi legăminte, o colecţie de revelaţii şi declaraţii inspirate date pentru întemeierea şi administrarea Bisericii lui Isus Hristos în zilele din urmă (1830 d.H – 1978 d.H.);
  • Perla de mare preţ, o selecţie din revelaţiile, traducerile şi scrierile lui Joseph Smith.