ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Prin ce diferă Cartea lui Mormon de Biblie? Cum a intrat Joseph Smith în posesia „plăcilor de aur" sau a Cărţii lui Mormon?

Răspuns oficial

Cartea lui Mormon este o altă mărturie că Isus Hristos a trăit cu adevărat, că El a fost şi este Fiul lui Dumnezeu. Ea cuprinde scrierile unor profeţi din vechime. Unul dintre aceştia, Lehi, a trăit în Ierusalim în jurul anului 600 î.H. Dumnezeu i-a poruncit lui Lehi să conducă un grup mic de oameni către continentul american. Acolo, ei au devenit o mare civilizaţie.

Dumnezeu a continuat să cheme profeţi în rândul acestor oameni. Cartea lui Mormon este o colecţie a scrierilor profeţilor şi cronicarilor acestei civilizaţii.

În luna septembrie a anului 1823, Joseph Smith a fost vizitat de un mesager ceresc numit Moroni – ultimul dintre aceşti profeţi din vechime care au ţinut cronici – în acelaşi fel în care îngerii au apărut, deseori, conducătorilor Bisericii în perioada descrisă în Noul Testament (vezi în mod special cartea Faptele apostolilor). Îngerul Moroni l-a informat pe Joseph că Dumnezeu avea pentru el o lucrare de făcut. Moroni i-a spus lui Joseph că o cronică a vechilor locuitori ai continentului american era îngropată pe un deal din apropiere şi că ea conţinea plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos.

În luna septembrie a anului 1827, Joseph a primit cronica ce era scrisă pe plăci subţiri de aur. Noi ştim că nu era ceva neobişnuit pentru oamenii din acea epocă a Americii din vechime să ţină cronici pe plăci de metal. Joseph a tradus cartea în limba engleză prin inspiraţie venită de la Dumnezeu. Cartea se intitulează Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. Este denumită după Mormon, un profet din vechime care a făcut o prescurtare a cronicilor sacre ale poporului său.

Cartea lui Mormon a fost publicată în anul 1830. Încă din acea vreme, ea a binecuvântat vieţile a milioane de oameni prin intermediul puternicului său mesaj despre Isus Hristos şi Evanghelia Sa.

Cartea confirmă, în calitate de alt testament al lui Hristos, realitatea şi divinitatea lui Isus Hristos. Aceşti profeţi au ştiut despre planul Tatălui Ceresc pentru copiii Săi şi despre misiunea lui Isus Hristos. Ei au consemnat că Hristos S-a arătat, după învierea Sa, oamenilor din America, i-a învăţat Evanghelia Sa şi a întemeiat Biserica Sa printre ei. Cartea conţine învăţăturile lui Isus Hristos, depunând mărturie despre ispăşirea şi dragostea Sa. Ea sprijină şi confirmă Biblia. Biblia conţine profeţii despre aceşti oameni din America (vezi Ezechiel 37:15-17, Isaia 29:18).

Cartea lui Mormon se încheie cu măreaţa promisiune că cei care o citesc şi se roagă în mod sincer cu privire la ea pot să ştie, prin Duhul Sfânt, că este adevărată (Moroni 10:4).