ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Mormonii cred că Isus Hristos este Salvatorul lor. De ce avem nevoie de un Salvator?

Răspuns oficial

Poţi fi iertat de păcatele tale prin ispăşirea lui Isus Hristos, prin procesul pocăinţei. Deoarece Tatăl Ceresc ştia că urma să facem uneori alegeri greşite, El a oferit o cale prin care putem fi iertaţi de păcatele noastre (Ioan 3:16). El ne-a oferit un Salvator, pe Isus Hristos, care a suferit pentru păcatele noastre în Grădina Ghetsimani şi pe cruce, astfel încât, dacă ne pocăim, să putem fi iertaţi (Cartea lui Mormon, Mosia 4:6).

Când ne pocăim cu sinceritate, noi:

  • ne mărturisim păcatul atât lui Dumnezeu, cât şi celor care au avut de suferit din cauza păcatului nostru. Dacă păcatul este grav, acesta trebuie mărturisit persoanei care deţine autoritatea preoţiei corespunzătoare;
  • cerem iertare lui Dumnezeu şi celor pe care i-am făcut să sufere;
  • reparăm răul făcut atunci când este posibil;
  • renunţăm la păcatele noastre;
  • ne străduim să ţinem poruncile.

Pocăinţa sinceră aduce pace şi iertare. Dumnezeu a promis: „Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat şi Eu, Domnul, nu-mi mai amintesc de ele" (Doctrină şi legăminte 58:42).