ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Întrebări adresate frecvent

Ce binecuvântări poţi primi citind Cartea lui Mormon, Biblia şi alte scripturi?

Răspuns oficial

Dacă studiezi scripturile, te vei apropia mai mult de Dumnezeu şi vei putea mai bine să trăieşti în mod neprihănit. Studiul scripturilor îţi va aduce mai multă bucurie, speranţă şi o înţelegere mai bună a planului lui Dumnezeu şi a locului tău în acest plan.

Isus Hristos te invită să te „[ospătezi]" din cuvintele [Sale] (Cartea lui Mormon, 2 Nefi 32:3). Acest lucru înseamnă mai mult decât cititul obişnuit din scripturi. Înseamnă să le studiem, să medităm asupra lor, să comparăm versete, să învăţăm pasaje pe de rost, să le preţuim şi să ne bucurăm întru ele de acestea.

Pe măsură ce te ospătezi din scripturi, rugându-L pe Dumnezeu să te ajute să le înţelegi, Duhul Sfânt te va ajuta să ştii că sunt adevărate (vezi Cartea lui Mormon, Moroni 10:4,5). Te vei apropia mai mult de Dumnezeu. Credinţa ta în Isus Hristos şi dragostea pentru El vor creşte. La fel se va întâmpla şi cu dorinţa ta de a face bine şi de a fi ca El.