ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Întrebări adresate frecvent

Ce binecuvântări putem primi prin darul Duhului Sfânt?

Răspuns oficial

Duhul Sfânt îţi poate binecuvânta viaţa în multe moduri. Hristos le-a promis apostolilor Săi că Duhul Sfânt avea „[să-i înveţe] toate lucrurile" (Ioan 14:26) şi „[să-i] călăuzească în tot adevărul" (Ioan 16:13). El a spus, de asemenea, că Duhul Sfânt „va mărturisi despre Mine" (Ioan 15:26).

În acelaşi mod, Duhul Sfânt te poate ajuta şi pe tine. Prin inspiraţia venită de la Duhul Sfânt, poţi recunoaşte şi înţelege adevărul, poţi face alegeri corecte şi lua decizii inspirate.

Duhul Sfânt te poate inspira cu gânduri şi idei, te poate avertiza şi te poate alina în momente de întristare.

Poate că, uneori, ai simţit deja influenţa Sa în viaţa ta. Acea influenţă include „dragostea, bucuria [şi] pacea" (Galateni 5:22).

Aproape oricine L-a simţit pe Duhul Sfânt la un moment dat. Însă există o diferenţă între a avea parte ocazional de influenţa Duhului Sfânt şi primirea darului Duhului Sfânt.

Deşi Duhul Sfânt poate alina temporar pe cineva sau îi poate dezvălui temporar adevărul, darul Duhului Sfânt este rezervat celor care sunt botezaţi şi confirmaţi în Biserica lui Hristos. Acest dar reprezintă privilegiul de a te bucura de compania permanentă a Duhului Sfânt condiţionată de ţinerea poruncilor.

Darul Duhului Sfânt este oferit atunci când cineva este confirmat membru al Bisericii, după botez, de către un bărbat care deţine de la Dumnezeu autoritatea preoţiei. Este oferit de către cel care are autoritatea de a-şi aşeza mâinile pe capul persoanei care a fost botezată şi de a-i da binecuvântarea de a-L primi pe Duhul Sfânt (Faptele apostolilor 8:14-18). Ţinerea poruncilor lui Dumnezeu este cea care condiţionează primirea de către noi a acelui minunat dar.