ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Întrebări adresate frecvent

Ce este Prima Viziune?

Răspuns oficial

Când era copil, Joseph Smith a fost înconjurat de multe biserici diferite care, deşi se contraziceau una pe cealaltă, fiecare pretindea că predica adevărul. Acest lucru l-a făcut să cugete foarte serios. El dorea să ştie care biserică era cea adevărată. Într-o zi, el a citit un verset din Biblie în care se spune: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată" (Iacov 1:5). Joseph s-a hotărât să accepte invitaţia de a-L întreba pe Dumnezeu.

În primăvara anului 1820, Joseph s-a dus într-o dumbravă din apropierea casei sale şi s-a rugat pentru a şti cărei biserici trebuia să i se alăture. Ca răspuns la rugăciunea lui, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i s-au arătat. Joseph a scris: „Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, ale căror strălucire şi slavă întreceau orice descriere şi care stăteau deasupra mea, în aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, şi a spus, arătând către celălalt: Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!". Lui Joseph i s-a spus să nu se alăture niciuneia dintre bisericile existente la acea vreme, deoarece autoritatea preoţiei şi Biserica aşa cum Isus Hristos o organizase când a fost pe pământ fuseseră pierdute de-a lungul secolelor.

Prima Viziune a lui Joseph Smith a marcat începutul restaurării Bisericii lui Isus Hristos pe pământ. Relatarea scrisă a lui Joseph despre acest eveniment este o mărturie puternică despre ce el a văzut şi a trăit. (Joseph Smith – Istorie, capitolul 1, versetele 8-17.)