ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Întrebări adresate frecvent

De ce Biserica ta a practicat în trecut căsătoria pluralistă (poligamia)?

Răspuns oficial

În diferite perioade, Domnul a poruncit oamenilor Săi să practice căsătoria pluralistă. De exemplu, El le-a dat această poruncă lui Avraam, Isaac, Iacov, Moise, David şi Solomon (Doctrină şi legăminte 132:1). Alteori, Domnul a dat alte instrucţiuni. În Cartea lui Mormon, Domnul i-a spus profetului Iacov: „Căci să nu fie niciun om printre voi care să aibă mai mult de o singură nevastă; şi să nu aibă nicio concubină… căci, dacă vreau, a spus Domnul oştirilor, să cresc seminţie pentru Mine, Eu voi porunci poporului Meu; altfel, ei vor trebui să asculte de aceste lucruri" (Iacov 2:27-30).

În această dispensaţie, Domnul le-a poruncit unora dintre primii sfinţi să practice căsătoria pluralistă. Profetului Joseph Smith şi celor care i-au fost cei mai apropiaţi, inclusiv Brigham Young şi Heber C. Kimball, nu le-a fost uşor să accepte această poruncă, însă i s-au supus. Conducătorii Bisericii au reglementat această practică. Cei care o practicau trebuiau să fie autorizaţi să facă aceasta, iar căsătoriile trebuiau să fie înfăptuite prin puterea de pecetluire a preoţiei. În anul 1890, preşedintele Wilford Woodruff a primit o revelaţie prin care conducătorii Bisericii trebuiau să înceteze propovăduirea practicării căsătoriei pluraliste (Declaraţia oficială – 1).

Legea Domnului cu privire la căsătorie este monogamia, cu excepţia cazului în care El porunceşte altfel pentru a întemeia Casa lui Israel (vezi Encyclopedia of Mormonism, vol. 3, p. 1091-1095).