ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Întrebări adresate frecvent

Care este diferenţa dintre a merge la o casă de întruniri şi a merge la un templu?

Răspuns oficial

Casele noastre de întruniri sunt locuri publice dedicate preaslăvirii unde mormonii şi vizitatorii se pot întâlni pentru a se ruga, a studia scripturile, a lua din împărtăşanie şi a continua să-şi înveţe responsabilităţile în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Templul este, literalmente, aşa cum a fost de-a lungul istoriei, „casa Domnului" (vezi 1 Împăraţi 6:1, 37). Scopul principal al templului este asigurarea unui loc dedicat unde pot fi înfăptuite rânduielile sacre necesare pentru viaţa eternă. Datorită naturii sale sacre, intrarea în templu este rezervată mormonilor care se supun poruncilor lui Dumnezeu şi, astfel, sunt demni de a intra.