GIF-uri de Crăciun

GIF-urile sunt un format de fișier de tip animație. GIF-urile de Crăciun sunt dedicate sărbătoririi nașterii Salvatorului nostru, Isus Hristos. În perioada Crăciunului, descarcă și distribuie celor pe care îi iubeşti aceste GIF-uri de tip animație.

Matei 1:18

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa:

Luca 1:26-27

În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.

Luca 1:26-30

Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.”

Luca 1:31-33

„Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus”.

Luca 1:32

El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.

Matei 1:20-21

Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului.

Luca 1:41-42

Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece.

Luca 2:1

În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

Luca 2:3

Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

Luca 2:4-5

Iosif s-a suit şi el din Galileea… în cetatea lui David, numită Betleem… să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

Luca 2:7

În casa de poposire nu era loc pentru ei.

Luca 2:6

Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.

Matei 2:2

Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.

Luca 2:8

În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

Luca 2:9

Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

Luca 2:10

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul”.

Luca 2:13-14

Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”.

Matei 2:9-10

Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor.

Luca 2:7

Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece.

Luca 2:19

Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.

Luca 2:16

S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi Pruncul culcat în iesle.

Luca 2:15

Păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus.”

Matei 2:1

Au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim.

Matei 2:11

Apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.

Isaia 9:6

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”