Săptămâna Paştelui

Ultima săptămână din viaţa muritoare a Salvatorului a schimbat lumea pentru totdeauna. Descoperă cum evenimentele care au avut loc în fiecare zi a acelei săptămâni ne ajută să apreciem misiunea Sa miraculoasă.
 • Isus Hristos intră călare, triumfal, în Ierusalim şi ucenicii Săi aşează, cu reverenţă, mantii şi frunze de palmier în calea Sa. Nu este prima dată când El intră în oraş. În timpul slujirii Sale, care a durat trei ani, a călătorit în diferite locuri ale Pământului Sfânt, unde a predat, a înfăptuit miracole şi a împărtăşit lumina Evangheliei Sale. Însă, în acel moment, Isus Hristos se pregătea să înfăptuiască cel mai mare miracol dintre toate.

  Asemenea tuturor lucrurilor pe care le-a făcut, intrarea lui Isus Hristos a împlinit profeţia. Sosirea Sa în Ierusalim este o dovadă puternică a faptului că Dumnezeu Îşi ţine promisiunile făcute copiilor Săi. Tatăl nostru Ceresc ne oferă o cale prin care să învingem păcatul şi moartea – prin Fiul Său, Isus Hristos.

 • După ce a intrat în Ierusalim, unul dintre primele lucruri pe care Isus Hristos le-a făcut a fost să se ducă la templu. Acolo, în casa Tatălui Său, Isus vede diferiţi vânzători care făceau comerţ cu trecătorii. Adresându-se cu o autoritate de neconfundat, El le porunceşte să plece.

  Curăţarea templului din Ierusalim a reprezentat un act de curaj. Putem să dobândim curaj ştiind că Isus Hristos a făcut ce ştia că e drept, indiferent dacă acest lucru era popular sau nu. Când Îl urmăm, primim tăria de a face la fel.

 • Prezenţa lui Isus în Ierusalim nu a rămas neobservată de autorităţi. Considerându-L pe Isus o ameninţare, ei au căutat să-L discrediteze. La Muntele Templului, i-au pus întrebări lui Isus sperând că va spune ceva ce vor putea folosi împotriva Lui. Însă, răspunsurile inspirate ale lui Isus nu au dovedit nicio vină iar duşmanii Săi s-au discreditat singuri.

  În pofida unei opoziţii incredibile, lucrarea lui Isus Hristos a înaintat. Datorită marii Sale iubiri pentru noi, nu e nevoie să înfruntăm obstacolele acestei vieţi singuri. Atunci când cerem ajutorul Său, putem să depăşim chiar şi cele mai mari încercări.

 • Evenimentele care au avut loc în ziua de miercuri nu ne sunt cunoscute. Însă, în loc să ne concentrăm atenţia asupra locului în care se afla Isus, putem să ne concentrăm atenţia asupra a ceea ce Isus a propovăduit în timpul slujirii Sale.

  Isus Hristos a fost Învăţătorul Suprem. Deschizându-ne inima Lui, putem să găsim răspunsuri la cele mai importante întrebări ale vieţii. Însă, pentru a putea să facem astfel, trebuie să fim asemenea ucenicilor Săi – umili şi sinceri.

 • Sărbătorirea Paştelui de către Isus alături de ucenicii Săi este numită adesea Cina cea de taină. El şi-a arătat dragostea pentru ei, atât prin cuvinte, cât şi prin fapte. Apoi, împreună, au mers la o grădină retrasă numită Ghetsimani. Însă, Isus trebuia să îndure singur ce urma să se întâmple. El se roagă şi este copleşit de un chin foarte mare. Aceasta reprezintă începutul momentului culminant al misiunii sacre a lui Isus Hristos. El ia asupra Lui păcatele lumii.

  Chiar dacă El a trăit o viaţă perfectă, Isus Hristos a plătit preţul tuturor păcatelor noastre. Era un sacrificiu pe care doar El îl putea face şi l-a făcut de bunăvoie – pentru voi, pentru noi toţi.

 • În primele ore ale acelei dimineţi, Isus este trădat şi dat pe mâinile autorităţilor locale. După ce este judecat de câteva ori, în mod părtinitor, este condamnat la moarte prin răstignire. El moare pe cruce în acea după-amiază, avându-i pe ucenicii şi pe acuzatorii Săi drept martori.

  Deoarece Isus Hristos a avut parte de o asemenea suferinţă profundă, El ne înţelege perfect atunci când simţim durere, fie ea fizică sau spirituală. Deoarece El a învins moartea pentru a trăi din nou, El are puterea să ne ajute să depăşim încercările din viaţa noastră, indiferent cât de dificile şi de nedepăşit pot părea acestea.

 • Cu o noapte în urmă, trupul lui Isus Hristos a fost pus în mormânt. În scripturi nu găsim aproape nicio informaţie despre a doua zi după răstignirea Lui.

  Probabil că această zi a fost una în care ucenicii Săi şi familiile lor au cugetat adânc. În mod asemănător, dumneavoastră şi familiile dumneavoastră sunteţi invitaţi să acordaţi timp pentru a vă gândi cu adevărat la ceea ce Isus Hristos a îndurat şi la motivul pentru care a fost dornic să facă acest lucru.

 • Dimineaţa devreme, Maria Magdalena, o prietenă şi o ucenică a lui Isus, a venit la mormânt pentru a se îngriji de trupul lui Isus Hristos. Spre marea ei uimire, a găsit mormântul gol. Însă, nu era singură. Un bărbat, grădinarul, credea ea, îi vorbeşte. Însă, Acesta îi rosteşte numele: „Maria”. Şi ea vede. Acesta era Isus. Hristosul trăieşte!

  Isus Hristos a învins moartea şi a înviat şi, deoarece El trăieşte, noi toţi vom trăi din nou. Deoarece El trăieşte, nu doar în a treia zi, însă în această zi, în fiecare zi, putem să-L găsim.

Află mai multe despre viaţa şi misiunea lui Isus Hristos aici.