ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Biserica lui Hristos

Biserica lui Isus Hristos

Dacă urmăm calea lui Isus Hristos, El ne promite multe lucruri, două dintre acestea fiind răspunsuri la rugăciunile noastre şi odihnă pentru sufletele noastre. Tuturor ne-ar prinde un pic de odihnă. Cu toţii ne luptăm cu ceva. Nouă, tuturor, El ne spune: Eliberaţi-vă de poverile voastre. Lăsaţi-Mă să vă duc poverile. Îndepărtaţi-vă de întuneric şi veniţi în lumină. De asemenea, El ne promite pace: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea . . . Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte" (Ioan 14:27).

Calea care duce către Tatăl nostru Ceresc şi Fiul Său Isus Hristos este marcată în Evanghelia restaurată şi propovăduită de Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Începe cu faptul de a fi botezat pentru a face parte din turma lui Hristos şi de a lua parte la rânduielile Sale sacre şi la înfrăţirea cu cei din Biserica Sa. Călătoria continuă alături de o congregaţie iubitoare a cărui scop este de a înălţa şi de a fi înălţată – şi, în cele din urmă, de a fi salvat în Împărăţia lui Dumnezeu.

Membrii noştri

Este greu de imaginat, luând în considerare că Biserica a fost întemeiată în anul 1830 cu o congregaţie mică de doar câţiva membri. În pofida a ceea ce mulţi gândesc, astăzi doar aproximativ 14% dintre membrii ei locuiesc în Utah şi peste jumătate locuiesc în afara Statelor Unite. Biserica are aproape 30.000 de congregaţii şi peste 130 de temple în toată lumea. Tipăreşte lunar reviste în 50 de limbi şi a tipărit peste 100 de milioane de exemplare ale Cărţii lui Mormon în peste 93 de limbi. Având peste 50.000 de misionari în 162 de ţări, numărul membrilor Bisericii continuă să crească. În fiecare duminică, ne adunăm în congregaţii locale numite episcopii sau ramuri pentru a preaslăvi şi învăţa. Episcopul sau preşedintele de ramură face muncă voluntară multe ore în fiecare săptămână pentru a-şi conduce congregaţia fără a fi remunerat.

Fă cunoştinţă cu membrii noştri

Să slujim în Biserică

Să spunem că vecina noastră se îmbolnăveşte foarte tare. Ea se roagă cu ardoare ca Dumnezeu să o ajute să se facă bine, s-o liniştească şi s-o ajute să poată avea grijă de copiii ei. Dumnezeu îi aude rugăciunile şi trimite pe unul dintre noi să o ajute. Dacă ascultăm de îndemnurile Sale, vom şti că ea are nevoie de o vizită, de ajutor cu propriii copii şi, posibil, de o masă caldă. Când ne slujim unul altuia, Îi slujim lui Dumnezeu. Noi slujim, de asemenea, în mod voluntar, în cadrul congregaţiei noastre, predând în cadrul Şcolii de duminica, lucrând cu tinerii, organizând proiecte de slujire şi având grijă de clădirile Bisericii.

Binecuvântări ale templelor

De ce construiesc mormonii temple 03:14

Ce sentiment de pace mai mare ai putea avea ştiind că poţi trăi împreună cu familia ta după ce mori? Scopul principal al celor peste 130 de temple sfinte ale noastre este de a uni familii pentru eternitate. Când un bărbat şi o femeie sunt căsătoriţi în templu, căsătoria lor nu se va sfârşi odată cu moartea, ci poate dăinui pentru totdeauna. De asemenea, în templu, membrii pot efectua rânduieli importante pentru membrii familiei lor care au decedat fără a avea ocazia de a fi botezaţi în Biserică. Aceasta înseamnă că ei încă pot accepta planul salvării întocmit de Dumnezeu chiar şi după ce au decedat. Toată lumea este binevenită să se plimbe pe terenurile frumos amenajate ale oricăruia dintre templele noastre. Oamenii pot, de asemenea, participa la casele deschise care preced dedicarea unui templu pentru scopul său sfânt; după dedicare, doar mormonii demni mai pot intra.

Un popor de legământ

Un legământ este o înţelegere sacră între Dumnezeu şi copiii Săi. Făcând promisiuni sacre de a ţine poruncile lui Dumnezeu, noi devenim un popor de legământ. Domnul ne-a învăţat: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele" (Ioan 14:15). El ne iubeşte ajutându-ne să ne întoarcem la El. Pentru a face legăminte valide, noi luăm parte la o ceremonie sacră numită rânduială, înfăptuită de cineva care are autoritate de la Dumnezeu.

Jesus is baptised by JohnPrimul fiind botezul. Botezul deschide poarta, marcând începutul drumului care ne va duce înapoi în prezenţa Sa. Acest legământ este un angajament pe care îl facem de a-L urma pe Isus Hristos de-a lungul vieţii noastre. Simbolizează sfârşitul vechii noastre vieţi şi începutul unei noi vieţi ca ucenici ai lui Hristos. Pe măsură ce ne continuăm drumul înapoi spre Dumnezeu, sunt alte legăminte pe care le acceptăm şi alte rânduieli pe care le facem. Bărbaţii demni pot fi rânduiţi la preoţie. În templele noastre, unul dintre cele mai importante legăminte pe care le facem este inclus în rânduiala căsătoriei, care uneşte un bărbat şi o femeie pentru eternitate. Copiii lor pot, apoi, face parte din familia lor eternă.

Află mai multe despre poruncile lui Dumnezeu

Să studiem scripturile

Este dificil să ne imaginăm că ceva scris în urmă cu peste o mie de ani ne poate ajuta acum. Totuşi, deoarece înţelepciunea lui Dumnezeu este eternă, noi putem citi scripturile şi pune în practică lecţiile lor astăzi. Ele sunt îndrumare care ne ajută să facem faţă încercărilor acestei vieţi. Ele sunt, de asemenea, cele mai motivaţionale scrieri care au fost consemnate vreodată, oferind speranţă şi alinare în fiecare situaţie. Dumnezeu ne cere să studiem scripturile Sale pentru a-I cunoaşte voia. Noi recunoaştem ca scripturi următoarele cărţi: Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de mare preţ.

Află mai multe despre Cartea lui Mormon şi despre Biblie.

Să ne rugăm des

Oricine poate face acest lucru, oriunde şi oricând. Indiferent dacă îngenunchem, stăm jos sau în picioare, dacă ne rugăm cu voce tare sau în gând, dacă ne rugăm împreună cu alte persoane sau singuri, Dumnezeu ne va auzi şi ne răspunde. Rugăciunea este atât de uşoară şi de simplă încât este posibil să nu apreciem acest privilegiu. Este o cale directă de comunicare cu Tatăl nostru Ceresc care doreşte să ne ajute cu toate problemele şi dilemele noastre. Deşi s-ar putea ca El să nu ne răspundă imediat sau în modul în care ne aşteptăm, noi credem ce spun scripturile: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide" (Matei 7:7).

Să ne sprijinim conducătorii

Mormonii sunt membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi sunt hotărâţi să onoreze şi să facă voia lui Dumnezeu, care este făcută cunoscută prin intermediul profeţilor şi apostolilor Săi. Aceasta înseamnă că ascultăm de cuvintele lor, îi susţinem şi ne rugăm pentru bunăstarea lor. Femeile, asemenea bărbaţilor, slujesc în misiuni, deţin poziţii de conducere, participă la consiliile de conducere, predau şi rostesc rugăciuni în mod regulat în cadrul adunărilor de preaslăvire ale congregaţiei. Femeile conduc câteva organizaţii mondiale din cadrul Bisericii, inclusiv Societatea de Alinare, cea mai mare organizaţie a femeilor din lume; organizaţia Tinerele Fete, în care slujesc tinerelor fete cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani şi organizaţia Societatea Primară, unde predau copiilor cu vârste cuprinse între 18 luni şi 12 ani. Ocaziile de a sluji sunt aproape inepuizabile şi, lucrând împreună, femeile şi bărbaţii Bisericii se străduiesc să răspundă chemării Salvatorului, care le-a cerut ucenicilor Săi să pască oile Sale (Ioan 21:16-17).

Să fim pregătiţi

Se pare că, aproape săptămânal, aflăm de un nou dezastru petrecut undeva în lume. Dar dezastrele se pot petrece şi în privat, între pereţii caselor noastre. Calamităţi precum pierderea unui loc de muncă, o datorie copleşitoare, un accident grav, o ipotecă a casei pe care nu ne mai permitem s-o plătim şi aşa mai departe. Credem că trebuie să ne pregătim cât de bine putem pentru astfel de încercări. De exemplu, suntem sfătuiţi să avem o rezervă corespunzătoare de alimente, de apă potabilă şi economii financiare.

Ajutor umanitar şi servicii de bunăstare

Când cutremurele şi inundaţiile aduc distrugere în întreaga lume, Biserica este aproape mereu acolo pentru a oferi ajutorul oferit de membrii ei. Noi nu facem discriminări bazate pe apartenenţa religioasă, etnică sau naţională. Ajutoarele ajung în 147 de ţări şi sunt estimate la zeci de milioane de dolari anual. Face parte din planul lui Dumnezeu ca noi să ne purtăm poverile unul altuia şi să fim mâinile Sale pe pământ. Programul de bunăstare al Bisericii ajută, de asemenea, oameni nevoiaşi din cartierul tău, oferind ajutor temporar constând din alimente, îmbrăcăminte şi sprijin pentru căutarea unui loc de muncă. Cei care primesc ajutor li se oferă ocazia de a lucra, dacă este posibil, în schimbul acestui ajutor.

Zeciuială şi donaţii de post

Domnul ne-a sfătuit să dăm o zecime din venitul nostru ca zeciuială, pentru a fi folosită pentru Biserica Sa aici pe pământ. În Biserică nu există cler remunerat. Dumnezeu le-a promis binecuvântări mari celor care plătesc zeciuială. Plata zeciuielii este, de asemenea, un mod pentru noi de a arăta că bunurile materiale şi acumularea averii nu reprezintă cele mai mari ţeluri ale existenţei noastre. Zeciuiala nu este un lucru nou. A existat încă din vremea Vechiului Testament, înainte de naşterea lui Hristos (vezi Maleahi 3:8-10). O dată pe lună, noi nu mâncăm şi nu bem timp de două mese consecutive şi facem o donaţie de post care are cel puţin valoarea celor două mese. Episcopii pot folosi această donaţie pentru a se îngriji de cei nevoiaşi din zona lor.

Să proclamăm cuvântul Său

Aceasta este ceea ce fac cei peste 50.000 de misionari ai noştri cu timp deplin. Probabil că i-ai văzut pe străzile oraşului tău. Ei sunt uşor de remarcat, deoarece umblă în perechi, poartă costume închise la culoare sau rochii şi poartă ecusoane cu numele lor. Cei mai mulţi dintre ei au mai puţin de 25 de ani, dar sunt multe persoane în vârstă pensionate care aleg, de asemenea, să slujească. Angajamentul şi devotamentul lor sunt impresionante când te gândeşti că cei mai mulţi slujesc între 18 şi 24 de luni şi îşi finanţează integral propriile misiuni cu excepţia transportului către şi înapoi din câmpul misiunii. „Aceştia au fost cei mai buni doi ani din viaţa mea!" este o expresie obişnuită rostită de foşti misionari.

Noi, de asemenea, împărtăşim şi propovăduim cuvântul lui Hristos în casele, cartierele şi congregaţiile noastre. Toţi mormonii, inclusiv copiii şi adolescenţii, rostesc de la pupitru cuvântări despre Evanghelie în Biserica noastră. Noi predăm lecţii din Evanghelie la Societatea Primară (organizaţia copiilor), la Tinerii Băieţi şi Tinerele Fete (tineretul nostru).

Noi predăm lecţii din Evanghelie la Societatea Primară (organizaţia copiilor), la Tinerii Băieţi şi Tinerele Fete (organizaţii pentru tinerii noştri), la Societatea de Alinare (pentru femeile adulte) şi la Preoţie (pentru bărbaţi). Noi avem clase de religie în timpul săptămânii pentru adolescenţi şi pentru cei de vârsta facultăţii. Împărtăşirea mesajului lui Dumnezeu prin intermediul cuvintelor şi faptelor noastre reprezintă o parte integrantă a vieţii noastre.

Întâlneşte-te cu misionarii mormoni din zona ta

Să ne ajutăm vecinii

Noi proclamăm cuvântul lui Dumnezeu când facem lucrarea Sa. Acest lucru înseamnă să oferim ajutorul nostru şi celor care nu fac parte din congregaţia noastră. Înseamnă să slujim în comunitatea noastră şi să-i ajutăm pe cei săraci şi nevoiaşi. Hristos a spus:

„Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut" (Matei 25:40).

Primii mormoni au îndurat multe persecuţii, deoarece erau percepuţi de către vecinii lor ca fiind o ameninţare economică, politică şi religioasă. Chiar şi astăzi, unii ne iau uşor în derâdere datorită unora dintre crezurile noastre care nu sunt atât de populare, precum faptul de a nu consuma alcool, de a rămâne caşti înainte de căsătorie şi de a purta haine decente. Conducătorii Bisericii noastre ne încurajează mereu să-i aducem pe alţii în turmă, să respectăm şi să admirăm religiile lumii şi ne avertizează să nu ne considerăm superiori altora.

Istoria familiei

Deseori suntem întrebaţi: „De ce sunteţi atât de interesaţi de istoria familiei?". Deoarece credem că binecuvântările cele mai mari ale templelor noastre sunt ceremoniile care unesc bărbaţi, femei şi copii în relaţii de familii eterne. Dorim ca toată lumea să aibă şansa de a se bucura de ele – chiar şi strămoşii noştri care au murit deja – prin urmare, noi înfăptuim aceste ceremonii în templu, precum şi altele, pentru şi în folosul lor. Cei care au murit au, apoi, şansa de a le accepta sau respinge în lumea spiritelor. În consecinţă, cercetarea genealogică sau de istorie a familiei reprezintă o parte importantă a muncii în templu pentru cei decedaţi.

Admiţând că milioane de oameni din întreaga lume au propriile motive pentru care sunt interesaţi de istoria familiei, noi ne-am pus la dispoziţia tuturor, gratuit, colecţia de microfilme şi arhive digitalizate. De fapt, Biblioteca de istorie a familiei din oraşul Salt Lake, Utah, este cea mai mare bibliotecă de genealogie din lume şi oferă acces la multe colecţii de arhive, conţinând peste două miliarde de nume de persoane decedate. De asemenea, noi administrăm unul dintre cele mai populare servicii de genealogie online gratuit: www.familysearch.org. Site-ul conţine un miliard de nume din peste 110 ţări şi teritorii şi include, printre alte arhive, recensământul din Statele Unite din anul 1880, cel din Canada din anul 1881, cel din Marea Britanie din anul 1881, baza de date cu imigranţii de pe insula Ellis şi arhiva băncii Freedman.

De ce este importantă istoria familiei?