ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Cartea lui Mormon

Cuvântul lui Dumnezeu

Misionarii împart exemplare ale Cărţii lui Mormon în toată lumea, chiar în timp ce citeşti aceste rânduri. Ce este cu această carte? Dacă este oferită gratis, de ce atât de mulţi membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă consideră Cartea lui Mormon ca fiind una dintre cea mai valoroasă avuţie a lor? Ce fel de carte poate să-i facă pe atât de mulţi cititori să-şi schimbe viaţa, modul de a gândi şi simţi? Ce fel de carte poate să răspundă la întrebările vieţii care aparent nu au un răspuns?

Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum este şi Biblia. Este o scriptură sfântă, având o formă şi un conţinut similar Bibliei. Ambele cărţi conţin îndrumările lui Dumnezeu aşa cum au fost revelate profeţilor, precum şi istorii privind religia diferitelor civilizaţii. În timp ce Biblia este scrisă de şi despre oamenii din ţara lui Israel şi din zonele învecinate şi cuprinde relatări din perioada de la începutul creării lumii până la puţin timp după moartea lui Isus Hristos, Cartea lui Mormon conţine istoria şi legăturile lui Dumnezeu cu oamenii care au trăit în Americi în perioada anilor 600 î.H.- 400 d.H. Profeţii din Cartea lui Mormon au consemnat legăturile lui Dumnezeu cu oamenii Săi, care au fost compilate pe plăci de aur de un profet numit Mormon.

Înainte ca aceşti creştini credincioşi să piară, cronica lor a fost ascunsă într-un loc sigur. Joseph Smith a primit aceste cronici străvechi în anul 1827 şi, cu darul şi puterea lui Dumnezeu, el a putut traduce scrierile vechi rezultând ceea ce avem astăzi. Cartea lui Mormon, alături de Biblie, depune mărturie că Isus Hristos este Mântuitorul nostru divin şi că, trăind conform Evangheliei Sale, putem avea pace în această viaţă şi fericire eternă în viaţa următoare.

Tradusă prin puterea lui Dumnezeu

Când Joseph Smith avea 21 de ani, un înger pe nume Moroni i-a dat cronicile străvechi. Joseph a avut puţină educaţie formală şi nu cunoştea vechea limbă scrisă pe plăcile de aur, dar el a putut să le traducă deoarece Dumnezeu i-a dat darul şi puterea de a face acest lucru. Traducerea a durat mai puţin de trei luni şi, în anul 1830, 5.000 de exemplare ale Cărţii lui Mormon au fost publicate în Palmyra, New York. Dumnezeu l-a ales pe Joseph să fie profet, văzător, revelator şi traducător pentru a restaura Biserica a lui Isus Hristos în perioada modernă, iar Cartea lui Mormon era esenţială acestei restaurări. Lui Joseph Smith i s-a dat o chemare extraordinară şi, deoarece el a fost demn de binecuvântările cerului, a putut să ofere lumii Cartea lui Mormon.

Află mai multe despre Joseph Smith

Cartea lui Mormon mărturiseşte despre Hristos

Noi credem că a avea credinţă în Isus Hristos reprezintă primul pas cu privire la înţelegerea Evangheliei şi la primirea fericirii eterne pe care Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, doreşte să le avem. Dar de unde provine această religie? Cum putem ajunge să credem că Isus Hristos este Salvatorul nostru dacă noi nu ştim cine este El sau ce a făcut? Ne putem dezvolta credinţa în Isus Hristos citind despre El în scripturi şi rugându-ne să ştim dacă ceea ce am citit este adevărat.

Pagina de titlu afirmă că scopul Cărţii lui Mormon este de a ne convinge pe toţi „că ISUS este HRISTOSUL, DUMNEZEUL VEŞNIC, care Se arată tuturor naţiunilor". Acest lucru a fost scris pentru a ne ajuta să ajungem să avem o cunoaştere adevărată despre Isus Hristos şi despre misiunea Sa pe pământ. Cartea lui Mormon confirmă ceea ce învăţăm din Biblie, că Isus este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ pentru a ne ajuta să ne învingem păcatele. Popoarele din Cartea lui Mormon, nefiţii şi lamaniţii, şi-au consemnat mărturiile despre Isus Hristos. Mulţi dintre profeţii care au scris cronicile care alcătuiesc Cartea lui Mormon l-au văzut personal pe Hristos, aşa cum L-a văzut şi apostolul Pavel, lucru pe care el l-a consemnat în Biblie (vezi Faptele apostolilor 9:3-6). Punctul culminant al cărţii are loc când Isus S-a arătat tuturor nefiţilor la scurt timp după învierea Sa. El i-a binecuvântat, i-a învăţat Evanghelia şi le-a spus:

Cartea lui Mormon şi Biblia se susţin una pe alta

Unii oameni cred că, deoarece citim Cartea lui Mormon, nu citim Biblia. Acest lucru nu este adevărat. Este ca şi cum ai spune că nu mâncăm portocale deoarece mâncăm mere. Amândouă sunt fructe bune! Cartea lui Mormon nu este un înlocuitor al Bibliei. De fapt, deoarece Cartea lui Mormon şi Biblia conţin Evanghelia lui Isus Hristos aşa cum a fost revelată diferitelor civilizaţii, studiul amândurora poate lămuri anumite concepte care sunt greu de înţeles. Cartea lui Mormon ne spune să citim Biblia şi afirmă că mesajul acesteia este adevărat (Mormon 7:8-10). În Biblie, Isus le-a spus apostolilor Săi: „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi vor fi o turmă şi un Păstor" (Ioan 10:16). Hristos a vizitat aceste „alte oi" pe meleagurile americane după ce El a înviat, predicând nefiţilor acelaşi mesaj pe care L-a predicat poporului lui Israel. Cartea lui Mormon clarifică faptul că mesajul lui Isus Hristos şi ispăşirea Sa nu sunt doar pentru un grup de oameni dintr-o perioadă. Acestea sunt pentru toată lumea, de peste tot, de la începuturile pământului până la sfârşit. Faptul că avem Cartea lui Mormon ca un alt testament al lui Isus Hristos ne aminteşte că El este grijuliu cu fiecare dintre noi.

Cartea lui Mormon răspunde la întrebările sufletului

Mulţi dintre noi avem anumite întrebări serioase în minte – genul de întrebări la care nimeni altcineva nu ne poate da un răspuns. Unele sunt întrebări profunde despre natura existenţei noastre precum cea de mai jos:

Solicită un exemplar gratuit al
Cărţii lui Mormon.

Pe măsură ce citim Cartea lui Mormon, învăţăm despre Evanghelie şi planul fericirii întocmit de Dumnezeu. Cunoaşterea acestor lucruri ne plasează întrebările într-o perspectivă eternă. De exemplu, din versetul care spune că această viaţă este „un timp de pregătire pentru a-L întâlni pe Dumnezeu", învăţăm că vom exista şi după ce murim şi că, ţinând poruncile, ne putem întoarce în cer (Alma 12:24). Noi învăţăm, de asemenea, că pocăinţa, iertarea şi legământul de a sluji altora sunt esenţiale pentru salvarea noastră eternă. Oricare dintre aceste întrebări ale sufletului îşi poate primi răspunsul punând în aplicare Evanghelia lui Isus Hristos aşa cum este consemnată în Cartea lui Mormon.

Cartea lui Mormon îi aduce pe oameni mai aproape de Dumnezeu

Unele descrieri ale lui Dumnezeu Îl fac să pară ca fiind o fiinţă abstractă, neabordabilă sau furioasă şi răzbunătoare, dar noi învăţăm din Cartea lui Mormon că „Dumnezeu este grijuliu cu fiecare popor" (Alma 26:37) şi că, asemenea profetului Lehi din Cartea lui Mormon, şi noi putem fi „[îmbrăţişaţi] pentru veşnicie în braţele dragostei Lui" (2 Nefi 1:15).

Deşi poate nu vom putea să vorbim faţă în faţă cu Dumnezeu în această viaţă, El ne-a dat scripturile pentru a ne ajuta să ne apropiem de El. Despre Cartea lui Mormon, Joseph Smith a spus: „Omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învăţăturii ei, decât a oricărei alte cărţi". Ne apropiem mai mult de Dumnezeu clădindu-ne credinţa în El, iar noi ne clădim credinţa în El când învăţăm despre planul Său şi ţinem poruncile Sale.

Cartea lui Mormon ne învaţă planul lui Dumnezeu şi ne arată cum cei care trăiesc conform îndrumării Sale sunt binecuvântaţi în această viaţă şi în următoarea. Când citim cu ajutorul rugăciunii, Duhul Sfânt ne poate învăţa, în adâncul inimilor noastre, că acele cuvinte din Cartea lui Mormon reprezintă un mesaj pentru noi de la Tatăl nostru Ceresc, pe care ni le-a trimis pentru a ne ajuta în această viaţă.

Cum pot să ştiu că este adevărată Cartea lui Mormon?

Desigur, este un lucru să citim Cartea lui Mormon şi un altul să credem în inima noastră că ceea ce conţine este adevărat. Acest crez sincer în adevărul Cărţii lui Mormon, sau această mărturie despre veridicitatea Cărţii lui Mormon, rezultă când Dumnezeu Îl trimite pe Spiritul Său să confirme adevărul a ceea ce citim. Putem simţi această confirmare când studiem Cartea lui Mormon cu sârguinţă şi credinţă, aşa cum ni se promite în scriptura de mai jos:

Metoda lui Dumnezeu este simplă: noi citim Cartea lui Mormon; ne rugăm şi Îi cerem să ne spună dacă ceea ce am citit este adevărat şi El ne răspunde prin intermediul sentimentelor de pace şi asigurare pe care ni le dă Duhul Sfânt. Mai întâi, trebuie să studiem Cartea lui Mormon cu sârguinţă, punând în practică principiile ei în viaţa noastră şi făcând tot ce putem pentru a înţelege lecţiile pe care Dumnezeu doreşte să le învăţăm. Apoi, trebuie să ne rugăm „cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, având credinţă în Hristos". Trebuie să sperăm şi să credem că Dumnezeu ne va răspunde şi s-ar putea să fie nevoie să ne rugăm de mai multe ori. În cele din urmă, trebuie să fim dispuşi să acceptăm răspunsul atunci când va veni, indiferent de modul în care vine. A crede că scriptura Cartea lui Mormon conţine cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu înseamnă că noi suntem dispuşi să trăim conform standardelor de credinţă şi supunere pe care El le descrie în ea. Dumnezeu a promis că ne va binecuvânta cu mai mult decât este nevoie pentru a trăi conform standardelor Sale înalte.