ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Despre noi

Noi credem că prin El, toţi oamenii se pot bucura de viaţa eternă împreună cu familiile lor în împărăţia Tatălui Ceresc (Ioan 3:16). Credem, de asemenea, că am trăit alături de Dumnezeu ca spirite înainte de a ne naşte (Romani 8:16) şi că, în acord cu planul fericirii întocmit de El, noi venim pe pământ pentru a primi trupuri fizice pentru a învăţa şi progresa. Prin munca făcută în templele mormone, noi credem că legăturile dintre membrii familiei noastre pot fi pecetluite pentru eternitate. Totul este condiţionat de faptul de a duce o viaţă neprihănită conform îndrumării divine a lui Dumnezeu, aşa cum este revelată de profeţi, şi de a ne pocăi atunci când greşim. Misiunea Bisericii este de a ne ajuta să depăşim încercările acestei vieţi, astfel încât să fim demni de binecuvântările temporale şi spirituale pe care Dumnezeu doreşte să ni le ofere.

Biserica

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este numele oficial al religiei care este numită de obicei Biserica Mormonă. A fost întemeiată la data de 6 aprilie 1830 de Joseph Smith, primul preşedinte al Bisericii. Noi credem că el a fost chemat de Dumnezeu să fie profet în zilele noastre, aşa cum au fost Moise şi Avraam în vremurile biblice. Joseph Smith I-a văzut pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos într-o viziune, după ce s-a rugat pentru a şti căreia dintre biserici să se alăture. Ei l-au chemat să restaureze Biserica pe care Hristos a organizat-o când El a fost pe pământ, împreună cu organizarea şi autoritatea preoţiei corespunzătoare care au fost pierdute la puţin timp după moartea Salvatorului.

De la primii şase membri din anul 1830, Biserica lui Isus Hristos a crescut, având un număr de aproximativ 14 milioane de membri pe toate cele şase continente. După moartea lui Joseph Smith, o succesiune neîntreruptă de profeţi au condus Biserica, străduindu-se mereu să-i ajute pe membri să înţeleagă mai bine şi să iubească mai mult Evanghelia lui Isus Hristos.

Mormon.org

Acest site are scopul de a prezenta Biserica noastră întregii lumi. Prin intermediul acestor pagini, sperăm să-ţi răspundem la întrebări, să-ţi oferim informaţii corecte şi să-ţi oferim metode de a afla mai multe. Pagina "Persoane" face cunoştinţă cititorilor cu mormoni care îşi spun propriile relatări despre cum le-a binecuvântat viaţa Evanghelia lui Isus Hristos. Pagina "Valori" scoate în evidenţă câteva dintre priorităţile culturale ale mormonilor, precum familiile puternice, slujirea şi faptul de a fi buni cetăţeni. Şi prezentăm doctrinele de bază care ne susţin crezurile în secţiunea "Crezuri". Sperăm că acest site va fi un bun început al cercetării tale cu privire la credinţa noastră, urmată apoi de faptul de a-i contacta pe misionari şi de participări la adunările Bisericii noastre.

Biserica deţine şi administrează multe site-uri Web, dintre care cele mai cunoscute sunt:

  • LDS.org – destinat în special membrilor Bisericii, prezintă mesaje din partea conducătorilor Bisericii, grupuri Web pentru congregaţiile locale şi oferă resurse celor care studiază Evanghelia sau pregătesc lecţii;
  • Newsroom.LDS.org – oferă ştiri şi informaţii statistice privind Biserica;
  • Familysearch.org – cea mai mare organizaţie de genealogie din întreaga lume, oferă arhive şi servicii pentru oricine este interesat de cercetarea istoriei familiei.