ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Învăţarea continuă

Dobândirea de cunoştinţe

Câte dintre lucrurile pe care le deţinem au garanţie pe viaţă? Poate un set frumos de cuţite, o masă de bucătărie sau o trusă de scule, dacă suntem norocoşi. Care dintre bunurile noastre are garanţie eternă? Joseph Smith ne-a învăţat că „oricare ar fi gradul de inteligenţă pe care-l atingem în această viaţă, acesta va rămâne cu noi la înviere", ceea ce înseamnă că lucrurile pe care le învăţăm acum ni le vom aminti şi ne vor fi de folos chiar şi după ce ne vom fi încheiat viaţa muritoare (Doctrină şi legăminte 130:18). Dumnezeu se aşteaptă ca noi toţi să dobândim cât mai multe cunoştinţe cu putinţă – la şcoală, la muncă şi pe cont propriu. Acest lucru ne va ajuta în timpul încercărilor acestei vieţi, ne va apropia mai mult de El şi ne va pregăti pentru viaţa care va urma.

Importanţa educaţiei laice şi a celei spirituale

Imaginează-ţi cât ar pierde un muzician dacă ar studia numai un singur gen de muzică. Noi progresăm şi ne dezvoltăm când ne punem în echilibru studiul spiritual şi educaţia şi munca riguroase, aşa cum a făcut Isus Hristos când S-a dus în lume, observând natura şi învăţând meseria de tâmplar. Am face bine să urmăm exemplul Său „[crescând] în înţelepciune, în statură şi [fiind] tot mai [plăcuţi] înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor" (Luca 2:52).

Mormonii sunt îndemnaţi să înveţe atât despre cele laice, cât şi despre cele spirituale. Am putea spune că acea cunoaştere laică are de-a face cu lucrurile pe care le învăţăm la şcoală – matematică, ştiinţele naturii, istorie, literatură, limbi străine, muzică etc. Cunoaşterea spirituală este ceea ce înveţi prin studiul scripturilor, rugăciune şi frecventarea bisericii – lucruri precum planul fericirii întocmit de Tatăl nostru Ceresc, Evanghelia lui Isus Hristos şi cum să-ţi dezvolţi credinţa. Ambele tipuri de cunoaştere ne ajută să ştim cum să trecem prin încercările noastre personale într-un mod echilibrat.

Venim pe pământ, conform planului lui Dumnezeu, pentru a putea învăţa şi trăi toate lucrurile frumoase şi fascinante pe care lumea le are să ne înveţe, şi trebuie să fim elevi buni pentru a folosi cât mai bine timpul pe care-l avem aici.

Cunoaşterea laică şi cea spirituală se pot completa una pe cealaltă. Deoarece Dumnezeu a creat pământul şi lucrurile care-l populează, studiul geologiei, fizicii şi biologiei ne învaţă mai multe despre măreţia Creatorului nostru. Scriitori şi poeţi pot scrie având inspiraţie cerească, prin urmare citirea scrierilor lor ne poate oferi o înţelegere a naturii sufletului nostru şi a ceea ce înseamnă a fi om. Uneori, ascultând o melodie putem simţi dragostea lui Dumnezeu. Cunoaşterea laică, precum şi cea spirituală se pot dezvolta ca urmare a dialogului. Ambele necesită observare, muncă şi punere în practică. Prin urmare, deşi uneori credem că laicul şi spiritualul sunt contrare sau chiar incompatibile, o cunoaştere adevărată a lui Dumnezeu şi a lumii pe care El a creat-o ne arată că înţelegerea uneia ne ajută s-o înţelegem pe cealaltă.

Educaţia şi alfabetizarea

Alfabetizarea este esenţială în vederea înţelegerii lucrurilor lui Dumnezeu şi a celor lumeşti. Trebuie să cunoaştem lucrurile din scripturi şi din alte cărţi bune, deoarece cu cât suntem mai educaţi, cu atât mai repede progresăm, atât temporal, cât şi spiritual. Centrele de alfabetizare reprezintă unul dintre numeroasele servicii oferite de Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, aceasta donând, de asemenea, bani pentru promovarea altor iniţiative internaţionale de alfabetizare.

O bună educaţie şi abilitatea de a citi ne ajută să dobândim cunoaştere şi înţelepciune, ceea ce ne permite să discernem între adevăr şi eroare şi să facem alegeri bune. Educaţia şi alfabetizarea sunt, de asemenea, chei ale progresului personal, ale pregătirii în vederea obţinerii unui loc de muncă, ale întemeierii unor familii puternice, ale slujirii în Biserică şi ale unei contribuţii însemnate în societatea în care trăim. Abilitatea de a citi şi ocazia de a ne duce la şcoală ne ajută să fim cetăţeni mai buni, membri mai buni ai familiei, angajaţi mai buni şi copii mai buni ai lui Dumnezeu. Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie a Bisericii, a spus: „Vă rog să vă încurajaţi familiile… să înveţe şi să devină mai bine [educate]. Dacă nu aveţi nicio posibilitate de educaţie oficială, nu lăsaţi aceasta să vă priveze de obţinerea cunoaşterii pe care o puteţi dobândi. În astfel de împrejurări, cele mai bune cărţi, într-o oarecare măsură, pot deveni «universitatea» dumneavoastră – o sală de clasă care este deschisă totdeauna şi-i primeşte pe toţi cei care doresc". Joseph Smith ne-a învăţat: „Este imposibil ca un om să fie salvat în ignoranţă" (Doctrină şi legăminte 131:6). Îndeplinirea datoriei noastre de a învăţa cât se poate de mult ne va permite să ne aducem contribuţia în lumea din jurul nostru şi ne va pregăti să-L întâlnim pe Tatăl nostru Ceresc.

Fond Permanent pentru Educaţie

În anul 2001, Gordon B. Hinckley, profetul din acea vreme al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, a anunţat o „iniţiativă îndrăzneaţă" de a ajuta tineri din ţări în curs de dezvoltare să dobândească o educaţie pentru care nu ar putea să plătească singuri. Fondul Permanent pentru Educaţie (FPE) este un program care le permite mormonilor fără alte resurse financiare să împrumute bani pentru a-şi finanţa pregătirea profesională sau studiile superioare. Cu acest ajutor, ei îşi pot găsi locuri de muncă bune pentru ca ei şi familiile lor să iasă din sărăcie. Imediat ce au un loc de muncă, ei înapoiază împrumutul pentru ca şi alţii să poată folosi banii în acelaşi mod. „Educaţia este cheia reuşitei", a spus preşedintele Hinckley. În ultimii nouă ani, 40.000 de bărbaţi şi femei din 40 de ţări au avut acces la această oportunitate. Programul este finanţat prin contribuţiile mormonilor şi ale altora care sprijină misiunea acestuia.

Află mai multe despre Fondul Permanent pentru Educaţie

Seminarii şi Institute de religie

Deoarece noi credem că învăţământul spiritual poate şi trebuie să aibă loc concomitent cu cel laic, Biserica a stabilit seminarii şi institute de religie în 142 de ţări din întreaga lume.

Seminarul este un loc în care elevii de gimnaziu – atât membri ai Bisericii, cât şi alţii – pot participa la cursuri gratuite de religie în timpul săptămânii. Cei mai mulţi dintre cursanţi se întâlnesc dimineaţa devreme înainte de a merge la şcoală. Institutele de religie oferă programe similare pentru tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, făcute, de obicei, concomitent cu cele de la facultate. Aceste cursuri de institut abordează o diversitate de subiecte, inclusiv scripturile, căsătoria eternă, pregătirea pentru misiune şi multe altele. Anul trecut, peste 700.000 de cursanţi s-au înscris la seminar şi la institut.

Elevii din ziua de astăzi trebuie să muncească din greu pentru a întruni standarde şcolare înalte, însă mulţi îşi dau seama că orele de seminar sau de institut îi ajută foarte mult să scape de stresul legat de celelalte teme de la şcoală. Noi credem că, atunci când punem în practică dimensiunea spirituală a credinţei în studiul nostru – chiar şi în cazul lucrurilor temporale – ne putem spori capacitatea intelectuală. „Şi dacă aveţi ochiul îndreptat numai către slava [lui Dumnezeu], trupurile voastre se vor umple în întregime cu lumină… şi [vor] înţelege toate lucrurile" (Doctrină şi legăminte 88:67).