ComeuntoChrist.org Din întreaga lume

Ajutarea altora

Cu toţii putem ajuta

Isus Hristos a spus: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi" (Ioan 15:13). Aceasta nu înseamnă că trebuie să murim pentru a ne arăta dragostea faţă de prietenii noştri. Ne dăm viaţa de fiecare dată când punem nevoile altcuiva înaintea nevoilor noastre. (Iar „prietenii" menţionaţi în versetul de mai sus pot fi orice persoană pe care o întâlnim, deoarece Isus ne-a poruncit să ne „[iubim]… unii pe alţii".)

Ne dăm viaţa prin intermediul slujirii. Membrii Bisericii au multe ocazii de slujire. Cu toţii putem face mici fapte bune pentru vecinii noştri, putem participa la proiecte de slujire în cadrul comunităţii, putem îndeplini responsabilităţi în cadrul congregaţiilor locale sau contribui la eforturile umanitare pe scară largă ale Bisericii. Aceste fapte, mici sau mari, fac posibil să simţim fericirea de a ne apropia de fraţii şi surorile noastre şi ne amintesc că, adesea, Dumnezeu ne permite să fim răspunsul la rugăciunea cuiva.

Scopul pentru care îi ajutăm pe alţii

Un cuplu din apropiere a ieşit pentru a da o mână de ajutor când au văzut o mamă singură mutându-se în căsuţa de vizavi. În cele din urmă, au petrecut întreaga lor zi de sâmbătă cărând cutii, curăţând podele şi distrându-i pe cei doi copii mici ai femeii. În săptămâna care a urmat, după ce toată treaba se încheiase, acea mamă i-a invitat pe noii ei vecini la cină pentru a-şi exprima aprecierea. La început, ei au refuzat, deoarece era evident că nu avea prea multe, dar, cu lacrimi în ochi, ea a insistat. Cuplul şi-a dat seama că, acceptându-i ospitalitatea, vor dezvolta sentimentul de prietenie şi respect mai bine decât ar fi putut face-o refuzul lor amabil şi bine intenţionat.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă susţine că, deoarece tot ce avem vine de la Dumnezeu, trebuie să fim dornici să împărţim tot ce avem – bunurile şi banii noştri, timpul şi talentele noastre – pentru a-i ajuta pe alţii care se află la nevoie. (Şi trebuie să ne amintim că, într-un fel sau altul, cu toţii suntem nevoiaşi.) Când slujim altora ni se reaminteşte că, în această viaţă, nimic nu durează la fel de mult ca legăturile pe care ni le creăm cu alţi oameni şi că nu există nicio modalitate mai bună să ne apropiem unii de alţii decât lucrând împreună pentru binele nostru comun. Spencer W. Kimball, un fost profet, a explicat: ,,Dumnezeu ne observă şi veghează asupra noastră. Dar, de obicei, El răspunde nevoilor noastre prin intermediul unei alte persoane" („The Abundant Life", Tambuli, iun. 1979, p. 3). Dumnezeu are puterea să-Şi îndeplinească lucrarea de Unul singur, dar ne permite să ajutăm datorită sentimentului minunat pe care îl avem când slujim.

Cum îi putem ajuta pe alţii

Gândeşte-te la cineva care pare să fie total independent – cineva care are un loc bun de muncă, o casă frumoasă şi, în general, este fericit. Putem totuşi sluji unei astfel de persoane? Trebuie să facem aceasta, căci pare să nu aibă nevoie de niciun ajutor? Evanghelia lui Isus Hristos ne învaţă că toată lumea are avantaje ca urmare a faptului de a sluji şi de a i se sluji. Slujirea nu înseamnă doar a răspunde unei nevoi, ci şi a da dovadă de dragoste faţă de fraţii şi surorile noastre.

Unui om i-ar fi foarte greu să-şi spună că este creştin fără aibă un sentiment puternic de obligaţie şi dorinţă de a-şi sluji aproapele. Isus Hristos ne-a învăţat să ne „[iubim]… unii pe alţii" în timp ce Se afla pe pământ şi a mai spus: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii (Ioan 13:35). Modalitatea prin care ne arătăm dragostea faţă de Dumnezeu este să ne slujim unii pe alţii. Din fericire, modalităţile prin care ne putem purta poverile unii altora sunt aproape infinite. Gândeşte-te la tot ajutorul financiar, emoţional, fizic şi spiritual pe care îl putem oferi altora. Gândeşte-te la propriile talente. Poate că te pricepi la matematică, eşti creativ, nu te enervezi uşor – sau orice altceva. Gândeşte-te cât de mult înseamnă aceste talente când le împărtăşeşti altora care au nevoie specială de experienţa ta. Chiar şi lucrurile mărunte pe care le facem, precum faptul de a ajuta pe cineva cu grădina sau ţinând o uşă deschisă, pot uşura viaţa cuiva. Omul nu trebuie să caute prea departe pentru a găsi ocazii de a-şi oferi din timpul şi energia sa. Frumuseţea urmării exemplului lui Hristos constă în faptul că nu trebuie să evaluăm cui, când sau cum slujim, ci pur şi simplu trecem la treabă. Slujirea poate fi planificată sau spontană, poate fi oferită unei cunoştinţe sau unui străin. Slujirea creştină evită să i se aducă laude, nu acceptă răsplată şi este motivată de dragoste.

Oportunităţi de a-i ajuta pe cei care se află la nevoie

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele deţine numeroase centre cu bunuri pentru depozitare în casă, fabrici de conserve şi instalaţii de procesare care oferă o varietate de oportunităţi de voluntariat şi slujire.

  • United Way este o reţea globală care sprijină binele comun, şi creează oportunităţi care să ofere o viaţă mai bună pentru toţi, concentrându-se pe trei piloni cheie: educaţie, venit şi sănătate. LIVE UNITED (SĂ TRĂIM ÎN UNITATE) este un apel adresat tuturor de a deveni parte a schimbării. Pentru oportunităţi de slujire şi voluntariat oferite prin intermediul „The United Way" în regiunea în care locuieşti, te rugăm să accesezi:

    www.liveunited.org

  • Pe lângă ajutoarele oferite în caz de dezastru la nivel naţional, Crucea Roşie Americană oferă ocazii de slujire plină de compasiune în alte cinci domenii: proiecte de slujire comunitare menite să-i ajute pe cei nevoiaşi; sprijin şi alinare oferite membrilor din cadrul armatei şi familiilor lor; colectarea, procesarea şi distribuirea sângelui şi derivatelor acestuia; programe didactice care sprijină sănătatea şi siguranţa; şi programe de asistenţă şi dezvoltare internaţionale. Pentru oportunităţi de voluntariat oferite de Crucea Roşie Americană în regiunea în care locuieşti, te rugăm să accesezi:

    www.redcross.org

  • Cauţi modalităţi să oferi sprijin comunităţii tale? All for Good te ajută să găseşti şi să împărtăşeşti uşor prietenilor şi familiei activităţi de voluntariat. Inspirate de apelul făcut de preşedintele Statelor Unite ale Americii de a implica mai mulţi americani în proiecte de slujire, câteva persoane din domeniul tehnologic, din marketing şi din sectorul public s-au unit pentru a forma un grup care să creeze o aplicaţie liberă care îţi permite să găseşti şi să împărtăşeşti activităţi de voluntariat. Pentru a găsi oportunităţi de slujire şi voluntariat în regiunea în care locuieşti, te rugăm să accesezi:

    www.allforgood.org

Isus Hristos a dat exemplul perfect cu privire la cum le putem sluji altora

După Cina cea de taină, Isus Hristos a petrecut timp cu ucenicii Săi, ştiind că, în curând, viaţa Sa muritoare urma să ia sfârşit. Ştia că urma să sufere pentru păcatele lumii. Ştia că unul dintre apostolii Săi urma să-L trădeze gloatei care avea să Îl răstignească. Deşi trebuie să fi simţit povara cauzată de toate aceste gânduri apăsătoare, Isus Hristos a îngenunchiat cu umilinţă şi a spălat picioarele ucenicilor Săi înainte să-i părăsească. Fiul lui Dumnezeu, care trăise o viaţă perfectă, care avea puterea să vindece bolnavii, să ridice oamenii din morţi şi să schimbe apa în vin, a făcut acest act simplu şi umil de slujire. Cu toate că nu a existat niciodată nimeni mai demn de preamărire ca El, El a îngenuncheat şi a spălat picioarele ucenicilor Săi. Salvatorul ne-a oferit exemplul desăvârşit de slujire. Fiecare minut al lucrării Sale aici, pe pământ, a fost petrecut în slujire faţă de oameni.

El i-a hrănit pe cei flămânzi. El i-a vindecat pe cei bolnavi. El i-a binecuvântat pe cei aflaţi la nevoie. El a slujit predicând. Chiar şi când avea doisprezece ani, El „[era] în casa Tatălui [Său]" (Luca 2:49). Poate fi copleşitor să încercăm să ne ridicăm la înălţimea exemplului perfect de slujire al lui Hristos, dar ne putem aminti că până şi cele mai mici fapte ale noastre arată hotărârea noastră de a fi ca El. Când îi vizităm pe cei bolnavi sau singuri, noi suntem asemănători lui Isus. Când ne ajutăm vecinul să-şi repare acoperişul, când oferim mâncare cuiva care are nevoie, când facem donaţii pentru asistenţă în caz de dezastru, când îi iertăm pe cei care ne jignesc, noi slujim aşa cum ar sluji El. Faptul de a sluji aşa cum a făcut-o Isus Hristos are un efect purificator asupra noastră. Ne ajută să înţelegem ideea că timpul, talentele şi bunurile noastre nu sunt doar ale noastre.

Slujirea în cadrul Bisericii

Toată munca depusă pentru a conduce congregaţiile locale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din întreaga lume este făcută în mod voluntar. Episcopii şi ceilalţi conducători au alte profesii şi nu sunt plătiţi pentru slujirea lor în cadrul Bisericii. De asemenea, fiecărui membru al Bisericii i se oferă ocazia să slujească în cadrul congregaţiei sale. Mormonii (membrii Bisericii) contribuie organizând activităţi pentru grupuri de tineri băieţi şi tinere fete, predând lecţii copiilor şi adulţilor în cadrul Şcolii de duminica, cântând şi dirijând în Biserică, făcând curăţenie în capelă, lucrând în bibliotecă şi în multe alte feluri. În afara congregaţiilor de la nivel local, unii sunt chemaţi să slujească în temple, alţii să ajute oameni să îşi găsească un loc de muncă, alţii slujesc în misiuni şi aşa mai departe. Membrii sunt „chemaţi" în aceste domenii de slujire de către conducătorii lor locali, dar pot alege dacă vor sau nu să le accepte sau dacă pot sluji. Slujirea în cadrul Bisericii nu este oferită pentru recunoaştere sau doar dintr-un sentiment de datorie, ci şi pentru că membrii vor să înfrumuseţeze viaţa celor din jurul lor şi să ofere din timpul şi talentele cu care i-a binecuvântat Domnul.

Eforturile Bisericii de a-i ajuta pe cei nevoiaşi

Pe lângă faptele mici şi personale de slujire, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă oferă în mod organizat sprijin pe scară largă diferitelor regiuni aflate la nevoie. Din anul 1985, de când a început să ţină evidenţa, Biserica a donat peste un miliard de dolari americani în bani şi bunuri materiale către 167 de ţări care aveau nevoie de ajutor umanitar. A trimis un transport aerian care a constat în corturi, prelate, scutece şi alte provizii în zonele din Chile lovite de cutremurul din luna februarie a anului 2010 şi două avioane cu peste 36 de tone de alimente şi resurse pentru situaţii de urgenţă în Haiti, în luna ianuarie a anului 2010. Organizarea locală, naţională şi internaţională a Bisericii permite coordonarea rapidă a eforturilor de alinare astfel încât alimentele, proviziile şi forţa de muncă să poată ajunge atunci când este cea mai mare nevoie.

Află mai multe despre eforturile noastre umanitare