Julberättelsen

För tvåtusen år sedan hände ett under i det gamla landet Judéen. Det här är berättelsen om en man och en hustru. Det blir berättelsen om en mor och ett barn. Men från början har det alltid varit berättelsen om en Fader och en Son.

Davids stad

Lukas 2:1-5

Betlehem var en liten stad, men kändes troligen inte liten för Josef och hans unga hustru Maria, när de gick in i staden. Den här kvällen var varje hörn av Betlehem till trängsel fylld med resande från när och fjärran. Alla hade lytt kejsar Augustus påbud att en folkräkning skulle göras i hans väldiga kejsardöme. Alla hans undersåtar skulle komma till sina forna hemstäder och bli räknade.

Josef och Maria var det knappast någon som lade märke till när de kom in i staden, i den svala kvällsluften. De var ingen ståtlig procession – bara två till, i en folkmassa på tusentals. En noggrann iakttagare skulle förstås ha märkt att de snart skulle bli tre, för Maria var havande och skulle efter vad det såg ut föda snart.

Dagarna innan hade paret företagit tolvmilaresan från hemmet i Nasaret. Den långa resan gav dem gott om tid att vara ensamma med sina tankar. Och båda hade utan tvivel mycket att tänka på – för de förstod att barnet som Maria bar på inte var likt något annat barn som någonsin fötts.

Men just nu överskuggades deras otroliga hemlighet av mer närliggande problem.

Värdshuset

Lukas 2:6-7

Ikväll skulle Guds oändliga kärlek ta form och bli så verklig att de kunde hålla den i sina armar.

När Josef gick in genom dörren, försökte den överhopade värdshusvärden hålla ordning på en ändlös ström av gästernas krav. Och mitt i villervallan kom nu den här uttröttade men envise mannen och begärde det omöjliga. Värdshusvärden tänkte avvisa honom och tala om att vartenda rum var upptaget två och tre gånger om, men något i Josefs blick hejdade honom. Utan att förstå varför fann han att han ledde mannen och hans havande hustru till den uthuggning i klippan som fungerade som stall åt värdshuset.

För Josef och Maria måste kvällen fram till dess ha verkat kaotisk. Men den här stunden hade faktiskt planerats redan före jordens skapelse. Med varje osäkert steg de tog, uppfyllde Josef och Maria profetiorna. I natt skulle Guds oändliga kärlek ta form och bli så verklig att de kunde hålla den i famnen.

Slätten

Lukas 2:8-12

Medan Maria och Josef beredde sig för barnets födelse, steg en ängel ner från himlen och färdades till Betlehem. Han passerade den överfyllda staden och stannade i stället bland de mörka och ensliga kullarna utanför och gav ett enkelt budskap av kärlek och hopp. Till de enkla herdarna talade ängeln om honom som skulle vara allas vår herde: ”I dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Krubban

Lukas 2:16-19

Detta barn var Jesus, Guds Son, världens Frälsare.

När de första av herdarna dröjande steg in i stallet, höll Maria i famnen sitt nyfödda barn. Josef såg kärleksfullt på dem. Visserligen var denne son varken hans eller någon annan jordisk fars. I stället tillhörde barnet hela människosläktet.

När det gäller Maria, kan världen aldrig veta mycket om hennes känslor. Hon bevarade det i sitt hjärta, där inga ord behövdes. Barnet var Jesus, Guds Son, världens Frälsare. Men just nu var han liten och kvällsluften var kylig. Hon var hans mor, och hon skulle hålla honom.

Österlandet

Matteus 2:1-2, 11

Samma natt, i ett land långt från Betlehem, såg heliga män en ny stjärna på himlen. På något sätt förstod de att det betydde att allting i världen nu var förändrat. De samlade gåvor, värdiga en kung, och gav sig genast iväg mot Jerusalem.

Den första julklappen

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Johannes 3:16

Det som de visa männen kom med till Jesus kallas ofta de första julklapparna. Men i verkligheten gavs den första julklappen innan de ens påbörjade sin resa.

Kan en gåva given av en kärleksfull himmelsk Fader för över två tusen år sedan ha någon betydelse än i dag? Svaret är ett ja, av hjärtat! Allt Jesus Kristus gjorde var till för att ge alla Guds barn en ljusare framtid. Tack vare den första julklappen är återlösningen verklig och döden är inte slutet. Sorgen är tillfällig och kärleken är evig. Syndens fläckar kan ersättas av fullkomlig förlåtelse. När vi tar till oss hans lära och följer hans fullkomliga livs föredöme kan vi bli mer lika honom och uppleva sann frid och glädje. I denna jultid, låt oss minnas att han är gåvan.

Lär dig att omfamna gåvan

Se hur du kan få varaktig frid och glädje genom att följa Jesu Kristi lärdomar och exempel.

Lär dig mer

Upptäck varför gåvan gavs

Lär dig mer om Guds största gåva till mänskligheten: Hans enfödde Son, vår Frälsare Jesus Kristus.

Lär dig mer

Har du en fråga?
Chatta med oss.

Mormonmissionärer kan besvara frågor som du kan ha om julberättelsen eller andra ämnen som har med mormoner att göra.