Jul-giffar

En giff är ett slags animerat filformat. Jul-giffar är ägnade åt att fira vår Frälsares Jesu Kristi födelse. Ladda ner och dela de här animerade giffarna till dem du älskar under den här julhögtiden.

Matteus 1:18

Med Jesu Kristi födelse gick det till så.

Lukas 1:26–27

Ängeln Gabriel [blev] sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

Lukas 1:26–30

Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.”

Lukas 1:31–33

Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.

Lukas 1:32

Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.

Matteus 1:20–21

Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm.

Lukas 1:41–42

När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv.

Lukas 2:1

Från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

Lukas 2:3

Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

Lukas 2:4–5

Så for också Josef från ... Galileen upp till ... Davids stad som heter Betlehem ... för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.

Lukas 2:7

De [fick] inte plats i härbärget.

Lukas 2:6

När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.

Matteus 2:2

Vi har sett hans stjärna gå upp i öster och vi har kommit för att tillbe honom.

Lukas 2:8

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten.

Lukas 2:9

Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.

Lukas 2:10

Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.”

Lukas 2:13–14

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”

Matteus 2:9–10

Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem.

Lukas 2:7

Hon födde sin förstfödde son och lindade honom.

Lukas 2:19

Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.

Lukas 2:16

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.

Lukas 2:15

Herdarna [sade] till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt.”

Matteus 2:1

Då kom visa män från Östern till Jerusalem.

Matteus 2:11

Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.

Jesaja 9:6

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.