#Halleluja för …

Glädjen över det nya liv som Jesu Kristi offer ger kan uttryckas på fler sätt än i ord. Den här samlingen animerade giffar illustrerar vad som är möjligt för oss tack vare Jesus Kristus.