#Halleluja för …

Glädjen över det nya liv som Jesu Kristi offer ger kan uttryckas på fler sätt än i ord. Den här samlingen animerade giffar målar en klar bild av vad som är möjligt för oss tack vare Jesus Kristus.

Halleluja för nytt liv

2 Korintierbrevet 5:17 – Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

ladda ner Se alla