#Halleluja för …

Glädjen över det nya liv som Jesu Kristi offer ger kan uttryckas på fler sätt än i ord. Den här samlingen animerade giffar målar en klar bild av vad som är möjligt för oss tack vare Jesus Kristus.

Halleluja för lättade bördor

Matteus 11:28 – Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

ladda ner Se alla