#Halleluja för …

Glädjen över det nya liv som Jesu Kristi offer ger kan uttryckas på fler sätt än i ord. Den här samlingen animerade giffar målar en klar bild av vad som är möjligt för oss tack vare Jesus Kristus.

Halleluja för förlåtelse

Efesierbrevet 4:32 – Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

ladda ner Se alla