#Halleluja för …

Glädjen över det nya liv som Jesu Kristi offer ger kan uttryckas på fler sätt än i ord. Den här samlingen animerade giffar målar en klar bild av vad som är möjligt för oss tack vare Jesus Kristus.

Halleluja för ett liv efter döden

1 Korintierbrevet 15:22 – Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.

ladda ner Se alla