Få nytt liv

Halleluja – det är hebreiska för ”Lova Herren”. Men vad innebär det egentligen? Den här påsken kan du upptäcka hur ett forntida utrop som uttryckte glädje, hopp och kärlek är oskiljaktigt förenat med Jesu Kristi liv och uppgift – och hans löfte om nytt liv för alla.