ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Kan du komma på en särskild svårighet i din familj som evangelieprinciper har hjälpt till att övervinna?