ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Fundera över dina vardagliga aktiviteter. Vad gör du varje dag som du inte kan se slutresultatet av? Hur motiverar tron dig till handling?