ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur har din kunskap om lycksalighetsplanen förändrat/välsignat ditt liv?