ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Stärka familjer

Familjen har en central roll i Guds plan

Det säger sig självt att det är en stor fördel för en person att komma från ett kärleksfullt och stöttande hem. Många finner fortfarande framgång trots att de kommer från ett mindre idealiskt familjeförhållande, men när våra grundläggande behov möts, när vi vet att våra föräldrar älskar oss och när vi får tillfälle att lära oss livets läxor i hemmet är det dagliga livets utmaningar lättare att möta. Det är också troligt att du som vuxen vill att din familj ska ha ett lyckligt hem.

Det är inte så av en slump. Gud delade in oss i familjer så att vi kunde växa upp i glädje och säkerhet och så att vi kunde lära oss att älska andra osjälviskt — det är nyckeln till sann glädje. Det bästa stället att lära sig att älska andra på det sätt som vår himmelske Fader älskar var och en av oss är inom familjen.

Guds kyrka finns till för att hjälpa familjer få eviga välsignelser. Vi tror att den största välsignelsen han kan ge oss är förmågan att återvända för att bo hos honom i himlen tillsammans med vår familj. Vi följer vår himmelske Faders vilja eftersom det är på det sättet vi kan uppnå den välsignelsen.

Vi tillhör alla Guds familj

När vi kallar andra medlemmar i kyrkan för ”broder” Nilsson eller ”syster” Karlsson så menar vi vad vi säger. Vi tror att var och en av oss — även de som inte är medlemmar i vår kyrka — bokstavligen är vår himmelske Faders son eller dotter (Hebreerbrevet 12:9) och därför också våra himmelska syskon. Vi älskades och undervisades av vår himmelske Fader i en evig familj innan vi kom till jorden. Så vi är förenade med något som sträcker sig bortom detta liv. Om du verkligen kände att din granne eller din arbetskamrat var din bror eller syster, skulle du då behandla dem annorlunda? På samma sätt skulle kunskapen om att din jordiska familj har ett evigt värde hjälpa dig att behandla dem bättre också.

Familjen kommer först

Vi kanske hade turen att växa upp i en lycklig och trygg familj med två kärleksfulla föräldrar. Vi kanske inte hade det, utan det var tufft att växa upp utan den kärlek och det stöd vi så gärna ville ha. Det är också troligt att du som vuxen vill att din familj ska ha ett lyckligt hem. Det är inte alltid lätt att hålla friden i hemmet, men i Guds återställda kyrka är äktenskapet och familjen den viktigaste sociala enheten både nu och för evigt.

De som har överlevt en katastrof säger aldrig: ”Allt jag kunde tänka på under jordbävningen var mitt bankkonto.” De säger nästan alltid: ”Allt jag kunde tänka på var min hustru och mina barn.” Vi borde inte behöva drabbas av en katastrof för att inse att det är så. Men alltför ofta ger vi vårt arbete, vår nöjeslust och till och med andra människors behov utanför familjen all vår uppmärksamhet. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kommer familjen först.

Hur man skapar en lycklig jordisk familj

Största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på Jesu lära. Vi måste med andra ord vara osjälviska, ärliga, lojala, kärleksfulla och ha många andra bra egenskaper, och dessutom arbeta hårt för att uppnå den. En kärleksfull och lycklig familj kommer inte till av en slump.

Tänk tillbaka på din egen familj. Ibland var ni lyckliga, ibland inte. När var du lyckligast? Förmodligen när du kände dig älskad. När pappa grät för att du var sjuk. När du såg hur dina föräldrar skrattade och log, för att du kunde se hur mycket de älskade varandra. När din syster hurrade när du gjorde mål, eller vice versa. När du slog sönder ett fönster och dina föräldrar förlät dig istället för att skälla på dig. När bilen gled av vägen under en snöstorm och familjen behövde gå flera kilometer efter hjälp. Ni höll varandra i händerna och sjöng för att tiden skulle gå fortare. När din familj skottade någon annans uppfart. När din familj genomled skolans musikal trots att du bara var scenarbetare. Din familj kanske bad, sjöng och gick till kyrkan tillsammans. Du kan återskapa denna lyckliga tid i dag tillsammans med din egen familj och i ditt eget äktenskap. Om vår familj inte hade många lyckliga stunder när vi var unga, vill vi att det ska vara annorlunda för oss i dag.

Familjen förbereder oss för evigt liv

Tänk på den roll vi har, eller kommer att ha, i vår egen familj, och alla ansvar som följer med varje roll. En förälder, en make eller maka, ett syskon — till och med små barn har mycket att göra. Det vi gör för att stärka vår familj är det svåraste och viktigaste arbetet någon av oss gör här på jorden. När vi har frid i hemmet och sätter andras behov först har det en förädlande effekt på oss, och det är inte av en slump att det ibland kan vara mycket ansträngande. Gud avsåg att vi skulle prövas så att vi kunde växa och utveckla förmågor som vi inte kunde få på annat sätt — färdigheter som tålamod och osjälviskhet som hjälper oss att bli mer lika Gud och förbereder oss på att leva tillsammans med vår familj i evigheten.

Vi bör inte känna missmod. Oavsett hur mycket vi försöker kommer vårt äktenskap och vårt hem inte att vara perfekt. Men om grunden för dem utgörs av Kristi lära, som tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation, kan hemmet vara en fristad som skänker oss frid och otrolig glädje.

Ett himmelskt äktenskap

De flesta tror att ett himmelskt äktenskap är något av ett undantag där båda parter är djupt förälskade och passar som handen i handsken. Vi anser att alla våra äktenskap är himmelska. När en man och en kvinna stiger in i ett av våra heliga tempel för att gifta sig ingår de förbund (eller ett löfte) att de ska hålla ihop för evigt — på jorden och i himlen efter döden, om de är trogna varandra och löftena de ingår med Herren. En tempelvigsel innehåller inte uttryck som ”tills döden skiljer er åt” eller ”så länge ni båda lever”. Om vi håller dessa löften blir våra barn också en del av detta himmelska löfte — de beseglas till oss för evigt.