ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Dyrka Gud med oss

Alla besökare är välkomna

Men vi kan förstå om du kanske tvekar. Du kanske är rädd för att du inte ska passa in, att du kommer att vara tvungen att säga eller göra något som får dig att känna dig obekväm. Vi hoppas att det här ska besvara några av dina frågor.

Vad du kan vänta dig

Vad ska jag ha på mig?

Du kan ha på dig vad som helst som du känner dig bekväm i så länge som det inte är för avslöjande. Men bara så att du vet så har de flesta männen kostym, kavaj och skjorta och slips på sig och kvinnor är klädda i klänning eller kjol. Barnen är vanligtvis också finklädda.

Måste jag donera pengar?

Nej. Vi ber inte om donationer och samlar inte in kollekt.

Måste jag delta?

Nej. Besökare måste inte delta på något sätt. Du kan lugnt luta dig tillbaka och njuta av gudstjänsten.

Gör det något om jag kommer ensam?

Inte alls. Många av våra medlemmar kommer ensam till kyrkan varje vecka. Men om du inte vill sitta ensam första gången du kommer kan du kontakta missionärerna eller församlingens biskop när du anländer till kyrkan så hittar de någon du kan sitta tillsammans med. Det är alltid svårt att vara ny, oavsett omständigheterna, men med tiden lär du känna andra medlemmar och känner dig mer hemma.

Kommer alla att veta att jag är en besökare och inte en mormon?

Det beror på storleken på grenen eller församlingen som du besöker. En del församlingar är så stora (upp till 600 medlemmar) att de som vanligtvis kommer kanske inte inser att du är en besökare. Andra är så små att medlemmarna känner varandra väl och definitivt kommer att känna igenom och välkomna en nykomling.

Hur länge håller kyrkan på?

Vår viktigaste familjegudstjänst kallas sakramentsmöte. Den hålls i kapellet på söndagarna och varar i omkring en timme. Du får gärna komma ensam eller ta med dig familjen, barn deltar i så gott som alla församlingar.

Vad händer under sakramentsmötet?

Vi sjunger psalmer (psalmböcker finns). Kyrkans medlemmar uppsänder inlednings- och avslutningsböner. Vi tar del av sakramentet (nattvarden), som består av bröd och vatten som välsignas och delas ut av prästadömsbärare till församlingens medlemmar. Och vi lyssnar till två eller fler talare som vanligtvis är församlingsmedlemmar. Du kanske tycker det är ovanligt att vi inte har bara en präst eller predikant. Vi har en biskop som utan ersättning presiderar över varje församling.

Håller ni andra möten på söndagarna?

Innan eller efter sakramentsmötet hålls ett antal andra åldersanpassade möten som du och dina barn kan delta i. Om du vill delta i dessa andra möten kan du be någon visa vägen. Om de inte vet var de hålls kan de hitta någon annan som gör det. Gå till Hitta ett möteshus för att se dels när tretimmarsblocket med möten börjar, dels när själva sakramentsmötet börjar.

Andra möten under söndagen

  • Söndagsskolans klasser (kallas för Primär) för barn mellan 3 och 11 år
    Barntillsynen finns för barn i åldern 1,5 till 3 år
  • Söndagsskolans klasser för ungdomar och vuxna
  • Unga kvinnors möten för åldersgrupperna 12 till 17 år
  • Hjälpföreningens för kvinnor 18 år och äldre
  • Prästadömets möten för män 12 år och äldre